Search Help Library homepage
 
catalogue University of Melbourne  

East Asian Collection

 
 
Chinese Microform Holdings as of July 1999
*Character display = Big 5 code
 A | B | C | D | E | F  | G | H | I | J | K  | L | M | N | O | P | Q | R | S | T  | U | V | W | X | Y  | Z
¦w¼y©²§Ó [Åã·L¸ê®Æ] = ANQING FU ZHI [MICROFORM] : [31 JUAN / LI SUN DENG XIU]. 
[China : s.n., Jiajing jia yin i.e. 1554]. 
24 v. (on double leaves) : ill., maps.
Date from postscript.
Microfilm. Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan, 1978. 1 reel ; 35 mm.
Anqing shi (China) -- History -- Sources.
LOCATION = mbamo. 
4983.
Back to Top 

B
¤K¸ô­x¦Ê¹Î¤j¾Ô¯S¿è = BA LU JUN BAI TUAN DA ZHAN TE JI [MICROFORM] GUO MIN GE MING JUN DI SHI BA 
JI TUAN JUN ZHENG ZHI BU BIAN JI.
[Yan'an] Ba lu jun jun zheng za zhi she, Min guo 30 [1941]. 
190 p. illus., maps. 20 cm.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[196?]. 1 reel ; 35 mm.
China. Lu jun. Lu jun, di 8.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945 -- Campaigns.
LOCATION = mbamo. 
5533. 

¥Õ¸Ü = BAI HUA [MICROFORM].
Tokyo : En shuo lian xi hui, 1904.
No. 1(Aug. 1904).
Microfiche. Nuo. 1, 1904. Peking, China : China National Microforms Import 
& Export Corporation, 1983. 1 microfiche ; 11 x 15 cm.
Chinese language -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4536. 

©b¬y = BEN LIU [MICROFORM].
Shanghai : Bei xin shu ju, 1928-1929.
Di 1 juan 1 (1928 nian 6 yue [June 1928])-di 2 juan 5 (1929 nian 12 yue 
[Dec. 1929]).
v. : ill.
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983? 3 microfilm reels ; 35 mm.
Arts -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6233. 
LOCATION = mbamo. 
4553. 

Ãä¨Æ¬ã¨s («n¨Ê) = BIAN SHI YAN JIU (NANJING)  [MICROFORM]. 
Nanjing, Chongqin[?] : Nanjing bian shi yan jiu hui fa xin, 1934-1942.
v.
Monthly.
Microfilm. Dec.1934-Mar.1942. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen 
xian suo wei zhong xin, n.d 3 reels; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6257. »é¡uÁ|¤@­Ó¨Ò] = BO "JU YI GE LI" [MICROFORM] / CHEN XIAOWEI ZHU.
Xianggang : Tian wen tai ban zhou ping lun she, min guo 28 [1939]. 
44 p. ; 21 cm.
Colophon title.
Fu lu: Chen Xiaowei yin Wang Zhaoming yi dong Wo xu duo liu yi qian wan ren
zhi xue de lun ju Wu Zhihui Chi Wang Jingwei.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution on 
War, Revolution, and Peace, [196-] 1 microfilm reel : positive; 35 mm.
Wang, Jingwei, 1883-1944. Ju yi ge li.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945.
China -- Politics and government -- 1937-1945.
LOCATION = mbamo. 
5534. 

¥¬º¸¶ëºû§J = BU'ERSAIWEIKE [MICROFORM].
[Yan'an shi] : Zhongguo gong chan dang Zhong yang wei yuan hui, 1927-1932.
Di 1 juan di 1 qi (1927 nian 10 yue [Oct. 1927])-di 5 juan di 1 qi (1932 
nian 7 yue [July 1932]).
v.
Microfilm. Washington, D.C. : Library of Congress Photoduplication Service,
1974-   microfilm reels ; 35 mm.
Communism -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4555.
Back to Top 

C
°Ñ¾Ô¹ê¿ý = CAN ZHAN SHI LU [MICROFORM] / BU YIPENG DENG BIAN]. 
[S.l : s.n., 1927?]. 
6 v. (double leaves) in case.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[1957?]. 1 reel ; 35 mm.
World War, 1914-1918 -- China.
China -- Foreign relations -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5552. 

©÷¨¥³ø = CHANG YAN BAO [MICROFORM].
Shanghai : Chang yan bao guan, Guangxu 24 [1898]. 
Di 1 ce (guang xu 24 nian 7 yue [July 1898])-di 10 ce (guang xu 24 nian 10 
yue [Oct. 1898]).
Three issues a month.
Microfiche. Peking, China : China National Microforms Import & Export 
Corporation, 1983. 8 microfiches ; 11 x 15 mc.
China -- Politics and government -- 1644-1912.
LOCATION = mbamf. 
4523. 

³¯¿W¨qµû½× = CHEN DUXIU PING LUN [MICROFORM] / CHEN DONGXIAO BIAN.
Beiping : Beiping dong ya shu ju, Min guo 22 [1933]. 
4, 14, 256 p.
Microfilm. [Stanford, Calif.] : Stanford University Photographic Dept., 
1963. 1 microfilm reel : negative ; 35 mm. s1963    caun a.
Chen, Duxiu, 1879-1942.
China -- Politics and government -- 1928-1937.
LOCATION = mbamo. 
5476. ©Ó¤Ñ¤j»x= CHENG TIAN DA ZHI [MICROFORM] : [40 JUAN] / [LIN LIAN DENG FENG CHI ZHUAN ;
XU JIE DENG XIU].
Microform of the original(Ming ed.) in Naikaku Bunko, Tokyo, made by Takeo 
Hiraoka of Kyoto University.
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912.
LOCATION = mbamo. 
5481. 

¸Û·N§B¼B¥ý¥Í¤å¶° = CHENGYI BO LIU XIAN SHENG WEN JI [MICROFORM] : [20 JUAN / LIU JI].
[Chekiang Province : xun Zhe yu shi Dai Yong, Xue Qian, Yang Lang chong 
qian, Ming Chenghua 6 yi. e. 1470]. 
20 v.
Caption title.
Block print: 11 columns  ; 21 words.
Microfilm. Taipei : National Central Library, [1979]. 1 microfilm reel ; 35
mm.
LOCATION = mbamo. 
4988. 

¨ª¦âÀÉ®× = CHI SE DANG AN [MICROFORM] / LI MINHUN BIAN ZHU.
Beijing : Bi Yun Shi, Min guo 17 [1928]. 
232 p.
Chinese microfilm.
Microfilm. [Stanford, Calif.] : Stanford University Photographic Dept., 
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, 196-?] 1 microfilm reel ;
35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- History.
Communism -- China.
Communism -- China -- History -- 1912-1928.
China -- Politics and government -- 1912-1928.
LOCATION = mbamo. 
5484. 

CHINA IMPERIAL MARITIME CUSTOMS SERVICE LIST [MICROFORM] / INSPECTOR 
GENERAL OF CUSTOMS.
Washington, D.C. : Centre for Chinese Research Materials, Association of 
Research Libraries, [196-?]-
4 microfilm reels : b&w ; 35 mm.
Description based on: 21st issue (July 1895). 
Title from reel title frame: China, the Maritime Customs publications.
Microfilmed by Cooper-Trent Division/Keuffel & Esser Co.
Low reduction.
Microreproduction. Originally published: Shanghai : Statistical Dept. of 
the Inspectorate General of Customs, <1895-1913> (Service series ; no. 1). 
English or Chinese.
China. Hai guan zong shui wu si shu -- Officials and employees.
Customs administration -- China -- Officials and employees.
China -- Commerce -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
5689. ³Ð³y©u¥Z = CHUANG ZAO JI KAN [MICROFORM]. 
Shanghai : Shanghai shu dian, 1983.
v. 1-2, no. 2; Mar. 1922-Feb. 1924.
2 v. ;: 25 cm.
Reprint. Originally published: Shanghai: Tai dong tu shu chu.
Editor: Chuang zao she.
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4510.
³Ð³y©P³ø (©P¥Z, ¥b¦~·|¥Z,)
CHUANG ZAO ZHOU BAO (ZHOU KAN, BAN NIAN HUI KAN)/ CHUANG ZAO SHE BIAN JI. 
[MICROFORM]. 
Shanghai : Shanghai tai dong tu shu ju yin xing, 1923-1924.
v.
Microfilm. May.1923-May.1924. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu
kou gong si, n.d. 1 reel; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274. 

³Ð§@ = CHUANG ZUO [MICROFORM].
Shanghai : Xun feng chu ban she,
Vol. 1, no. 1(July 1935)-vol. 1, no. 3(Sept. 1935).
v. : ill.
Microfiche. Peking, China : China National Microforms Import & Export 
Corporation, 1983. 7 microfiches ; 11 x 15 cm.
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4525.
±qªZº~¨ì¤«±^¤s. ¬õ­x¥Íªø¥v²Ä¤@­¶
CONG WUHAN DAO JINGGANGSHAN. HONG ZHUN SHENG ZHANG SHI DI YI YE 
[MICROFORM].
[China : s.n., 193-]. 
11 l. ; 28 cm.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- History.
LOCATION = mbamo. 
5557. 

±q¤Æ¿¤·s§Ó = CONGHUA XIAN XIN ZHI [MICROFORM] : [5 JUAN] / [ZHANG JINGLUN ZUAN ; CAI 
TINGBIAO XIU]. 
Zug : IDC, [197-?]. 
21 microfiches ; 9 x 12 cm.
Reproduction of: 1730 ed.
Conghua xian (China) -- History.
LOCATION = mbamf. 
4193. 

Back to Top 

D
¤jªF¨È¾Ôª§¨¥½×¶° = DA DONG YA ZHAN ZHENG YAN LUN JI [MICROFORM] / [BIAN JI ZHE : XUAN CHUAN 
BU.
Nanjing?] : Chu ban zhe: Xuan chuan bu : fa xing zhe: Zhong yang shu bao fa
xing suo, Minguo 31 [1942]. 
4, 184 p.
Microfilm. [Stanford, Calif.? : s.n., 197-?] 1 microfilm reel : positive ; 
35 mm.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5545. 

¤j­·ºq = DA FENG GE [MICROFORM] / ZOU DIFAN [ZHU]. 
Beijing, Zuo jia chu ban she, 1964.
448 p. 21 cm.
Fiction.
With : Zu guo shu qing shi.
1 microfilm reel.
LOCATION = mbamo. 
5553. 

¤j¤½³ø = DA GONG BAO [MICROFORM].
Tianjin : Da gong bao she,
Nov. 1, 1929-1937; 1945-1948(Lack some issues); 1949-1952(Complete).
Began with June 7, 1902 issue.
Oct. 1956 publication moved to Peking.
Publication suspended July 26, 1937-Dec.1, 1945.
Microfilm. Nov.1, 1929-1952[lack some issues] Washington, D.C. : Library of
Congress, Photoduplcation Service. 55 microfilm reels ; 35 mm.
Tianjin(China)--Newspapers; Tientsin(China)--Newspapers; China--Newspapers.
LOCATION = mbamo. 
6291. 

¤j¤½³ø = DA GONG BAO [MICROFORM].
Shanghai : [s.n.],
Aug. 1, 1937-[Dec. 24, 1937], 1945-1952.
Began with Aug. 1, 1937 issue.
Publication suspended Dec. 25, 1937-Nov.1945; Sept. 10, 1966-
Microfilm. Aug. 1, 1937-[Dec. 24, 1937], 1945-1952. Washington, D.C. : 
Library of Congress, Photoduplication Service. 20 microfilm reels; 35 mm.
Shanghai(China)--Newspapers; China--Newspapers.
LOCATION = mbamo. 
6291. 

¤j¤½³ø = DA GONG BAO [MICROFORM].
Chongqing : [s.n.],
Aug. 1, 1941-Dec. 19, 1946(Lack some issues).
Suspended Aug.5, 1952.
Microfilm. <Aug. 1, 1941-Dec.19, 1946:[lack some issues]> Washington, D.C. 
: Library of Congress Photoduplication Service. 11 microfilm reels; 35 mm.
Chongqing(China)--Newspapers; Chungking(China)--Newspapers; Sichuan(China)-
-Newspapers; Szechwan(China)--Newspapers; China--Newspapers.
LOCATION = mbamo. 
6291. ¤j¤½³ø = DA GONG BAO [MICROFORM].
Beijing : [Da gong bao], 1957-1966.
Di 19102 hao (1957 nian 1 yue 1 ri [Jan. 1, 1957])-1966.
v. : ill.
Title from masthead.
Microfilm. [Washington, D.C.] : Library of Congress, Photoduplication 
Service, 19??. 22 microfilm reels ; 35 mm.
China Peking.
LOCATION = mbamo. 
6291. 

¤j¤½³ø = DA GONG BAO [MICROFORM].
Xianggang : Da gong bao (Xianggang) you xian gong si,
v. : ill. ; 54 cm.
Daily.
Microfilm. 1939-1941, 1948-1969. Washington, D.C., Photoduplication Service,
Library of Congress. 19??. 79 reels; 35 mm.
China Hong Kong.
LOCATION = mbamo. 
6291. 

¤j¤½³ø = DA GONG BAO [MICROFORM].
Tianjin : Da gong bao she,
Jun. 17, 1902-Jan. 31, 1917(Lack some issues).
Began with June 7, 1902 issue.
Microfilm. Jun.17, 1902-1917:[lack some issues]. 42 microfilm reels ; 35 
mm.
Tianjin(China)--Newspapers; Tientsin(China)--Newspapers; China--Newspapers.
LOCATION = mbamo. 
6296. 

¤j²³¥Í¬¡ = DA ZHONG SHENG HUO [MICROFORM].
Shanghai : Da zhong sheng huo she,
Vol. 1, no. 1(Nov. 1935)-vol. 1, no. 16(Feb. 1936).
16 nos. in 1 v.  ill. ; 27 cm.
Weekly.
Microfiche. Vol. 1, no. 1(Nov. 1935)-vol. 1, no. 16(Feb. 1936). Peking, 
China : China National Microforms Import & Export Corp. 6 microfiches; 11 x
15 cm.
LOCATION = mbamf. 
4537.
ÄÒ°ê¦W¤H­«­n®ÑÃ|
DANG GUO MING REN ZHONG YAO SHU DU [MICROFORM] / HUI WEN TANG XIN JI SHU JU
JI.
Shanghai : Hui wen tang xin ji shu ju, Min guo 18 [1929].
2 v. (various pagings).
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel. 35 mm.
Zhongguo guo min dang -- History -- Sources.
Zhongguo gong chan dang -- History -- Sources.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
China -- Biography.
LOCATION = mbamo. 
5546. ÄҰȳø§i = DANG WU BAO GAO [MICROFORM]. 
[S.l : s.n, 1929?]. 
32 p.
Ben shu wei Wang Zhaoming ling dao guo min dang gai zu pai yin shua pin.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[196-] 1 microfilm reel ; 35 mm.
Zhongguo guo min dang.
Politics parties -- China.
China -- Politics and government -- 1928-1937.
LOCATION = mbamo. 
5548.
²Ä¤G¦¸°ê¤º­²©R¾Ôª§®É´Áªº¹A§ø­²©R®Ú¾Ú¦a
DI ER CI GUO NEI GE MING ZHAN ZHENG SHI QI DE NONG CUN GE MING GEN JU DI 
[MICROFORM] / WANG BOYAN ZHU.
Shanghai : Xin zhi shi chu ban she, 1956.
138 p. ; 18 cm.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- History.
LOCATION = mbamo. 
5549. 

¦a²z¾Ç³ø = DI LI XUE BAO [MICROFORM] ZHONGGUO DI LI XUE HUI DENG BIAN.
Beijing : Ke xue chu ban she,
Vol. 25, no. 5-6 (1959)-vol. 26, no. 1, 3 (1960); Vol. 28, no. 1-4 (1962)-
vol. 29, no. 1-3 (1963).
Began in 1934.
Quarterly, 1962-1963.
Bimonthly, 1959-1960.
Microfilm. <Vol. 25, no. 5-6(1959)-vol. 26, no. 1, 3(1960); Vol. 28, no. 1-
4(1962)-vol. 29, no. 1-3(1963)>. Washington, D.C. : Library of Congress 
Photoduplication Service. 3 microfilm reels; 35 mm.
Table of contents and some abstracts also in Russian.
Geography -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4563.
²Ä¤»¦¸¤j·|«á¤¤°ê¦@²£ÄÒªº¬Fªv¤u§@. ²Ä¤@¶°
DI LIU CI DA HUI HOU ZHONGGUO GONG CHAN DANG DE ZHENG ZHI GONG ZUO. DI YI 
JI [MICROFORM]. 
Shanghai : Min zhi xu ju, 1929.
2, 282 p.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[1966]. 1 reel ; 35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- Party work.
Communism -- China -- History.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5550. ·¿ªF¤é³ø. ¬L³q = DIAN DONG RI BAO. ZHAOTONG [MICROFORM].
Zhaotong : Liu Huazhao fa xing, 1941-1949.
No.1-?
v. : ill.
Daily.
Original title: Dong sheng ri bao.
Microfilm. 1.Sep.1941-20.Feb.1949. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan 
wen xian suo wei zhong xin, n.d. 5 reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6243.
¹q¼vµe³ø(¤W®ü; ¤ë¥Z)
DIAN YING HUA BAO (SHANGHAI; YUE KAN) / LIANG YOU TU SHU YIN SHUA YOU XIAN 
GONG SI, SHANGHAI. XIAO SHI JIE (SHANGHAI; BAN YUE KAN) / LIANG YOU TU SHU 
YIN SHUA YOU XIAN GONG SI, SHANGHAI. NU QING NIAN (GUANGZHOU; YUE KAN) / NU
QIANG NIAN YUE KAN SHE. SHAO NIAN HUA BAO (GUANGZHOU). SHI DAI MAN HUA 
(SHANGHAI; YUE KAN) / SHI DAI TU SHU GONG SI. ZHONGGUO FU NU (SHANGHAI) / 
ZHONGGUO FU NU ZA ZHI SHE. ZHONGHUA FU NU JIE (SHANGHAI) / ZHONGHUA FU NU 
JIE SHE. JIANGXI FU NU (TAIHE) / [JIANGXI SHENG FU NU SHENG HUO GAI JIN 
HUI]. SHEN ZHOU NU BAO (SHANGHAI) / [SHEN ZHOU NU JIE XIE JI SHE]. XIAN DAI
FU NU (SHANGHAI; YUE KAN) / XIAN DAI FU NU SHE. FU NU SHENG HUO(SHANGHAI) /
FU NU SHENG HUO SHE.  [MICROFORM]. 
1 v.
Magazings, 1912-1948.
Dian ying hua bao (Shanghai; yue kan) no.5-16 (Sep.1933-Dec.1934) ; Xiao 
shi jie (Shanghai; ban yue kan) no.27-37 (no.31 missing), Jun-Dec.1933 ; Nu
qing nian (Guangzhou; yue kan) no.10, 10.Feb.1947 ; Shao nian hua bao 
(Guangzhou) no.4, Dec.1912 ; Shi dai man hua (Shanghai; yue kan) no.3-5, 13,
10.Mar.1934-20.Jan.1935 ; Zhongguo fu nu (Shanghai) v.1 no.12-v.2 no.1, 
Nov.1940-Oct.1941 ; Zhonghua fu nu jie (Shanghai) v.1 no.1 25.Jan.1915 ; 
Jiangxi fu nu (Taihe) v.1 no.1, 8.Mar.1937 ; Shen zhou nu bao (Shanghai) 
no.2, Dec.1912 ; Xian dai fu nu (Shanghai; yue kan) v.8 no.5-v.11 no.1, 
1947-1948 ; Fu nu sheng huo(Shanghai) v.3 no.3-v.7 no.12 (v.4 no.4, 7; v.6 
no.7; v.7 no.4-5, 7-10 missing), 16.Aug.1936-1.Sep.1939.
Microfilm. 1912-1948 [Xianggang] : [Xing dao you xian gong si suo ying dang
an zhong xin], 19??. 1 microfilm reels; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6251.
¤æª§(¤¤°ê¦@²£Ä¬°Ï¤¤¥¡§½¾÷Ãö³ø) 1933.2-1934.9
DOU ZHENG (ZHONGGUO GONG CHAN DANG SU QU ZHONG YANG JU JI GUAN BAO) 1933.2-
1934.9  [MICROFORM]. 
Beijing.
v.
Microfilm. Feb.1933-Sep.1934. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu
kou gong si, n.d. 1reel.
LOCATION = mbamo. 
6258. ¿W¥ßµû½× = DU LI PING LUN [MICROFORM].
Beiping : Du li ping lun she,
No. 1( May 22, 1932)-No. 148(193?). 
148 nos.
Weekly(Every Sunday).
Nuo. 1(May 22, 1932)-Nuo. 148(193?). Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu 
jin chu kou gong si, n.d. 2 reels; 16 mm.
China -- Politics and government -- 1912-1949 -- Periodicals.
China -- Social conditions -- Periodicals.
World politics.
LOCATION = mbamo. 
6259.
Â_ÀY¥x¤W = DUAN TOU TAI SHANG [MICROFORM]. CONG ZI BEN ZHU YI DAO ANNAQI ZHU YI.
Shanghai : Zi you shu dian, Min guo 18 [1929]; Meiguo Sanfanshi : Ping she,
Min guo 19 [1930].
314 p; 1 v.
1 microfilm reel.
LOCATION = mbamo. 
5556.
DUNHUANG XIE JING [MICROFORM]. 
[Peking] : Beijing tu shu guan ; Hong Kong : ERA Books Co. [Sole agency in 
Hong Kong and abroad], [1980]. 
144 microfilm reels ; 35 mm.
Accompanied by booklet: Dunhuang yi shu = Survived books of Dunhuang (11 
p.) in Box 1.
Microfilm reproduction. Original kept by: Beijing Library.
Dunhuang manuscripts.
Buddhism -- Sacred books.
LOCATION = mea. 
on order 09-01-86. 
LOCATION = mbamo. 
5566.
Back to Top 

E
Back to Top 

F
FA CHIH JIH PAO = FAZHI RIBAO.
[Peking] : Fa chih jih pao she, 1988-
Ti 1039 ch{176}i (1988 nien 1 y{232}ueh 1 jih)-
v. : ill. ; 54 cm.
Daily. 
China Pei-ching.
LOCATION = meaef. 
9986 F326. 
LOCATION = mbamo. 
6138. 

ªk¾ÇÂø§Ó = FA XUE ZA ZHI = FAXUEZAZHI  [MICROFORM]. 
Beijing :
No. 10 (1982)- N0. 63 (1990). 
v.
Issues for <1982>-1985 have romanized title: Faxuezazhi; 1986-1987 have 
romanized title: Faxue zazhi; 1988-   have English title: Law magazine.
Microfiche. 1982-1990. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou 
gong si, n.d. 40 microfiches.
Law -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
5387. 
r


FA ZHI RI BAO [MICROFORM] = FAZHI RIBAO.
[Peking] : Fa zhi ri bao she, 1988-
Di 1039 qi (1988 nian 1 yue 1 ri)-
v. : ill. ; 54 cm.
Daily.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si. 
microfilm reels.
Law -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6138. 
LOCATION = meaef. 
9986 F326. 

­·¹p = FENG LEI [MICROFORM] / CHEN DENGKE ZHU.
[Beijing] : Guo li Beijing tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 cm.
Fiction.
Microreproduction of original : Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 
1964.
LOCATION = mbamo. 
5499. 

FENGSHUN XIAN ZHI [MICROFORM] : [8 JUAN / GE SHU ZUAN]. 
Zug : IDC, [197-?]. 
19 microfiches : ill. ; 9 x 13 cm.
Reproduction of: 1884 ed.
Fengshun xian (China) -- History.
LOCATION = mbamf. 
4186.
°ü¤k¥Í¬¡ (¤W®ü)
FU NU SHENG HUO(SHANGHAI) / FU NU SHENG HUO SHE. FU NU XUN KAN (SHANGHAI). 
FU NU SHI BAO (BEIJING). FU NU JIE (SHANGHAI). FU NU YU ER TONG (HANGZHOU).
XIN JIA TING (SHANGHAI). XIN FU NU (GUANGZHOU). GUANGDONG FU NU (QUJIANG)  
[MICROFORM]. 
1 v.
Magazings, 1911-1946.
Fu nu sheng huo(Shanghai) v.8 no.1-v.9 no.4 (v.8 no.3-4, 6-7 missing), 
16.Sep.1939-16.Oct.1940 ; Fu nu xun kan (Shanghai) v.19, no.1-4 1935 ; Fu 
nu shi bao (Beijing) no.1, May.1911. ; Fu nu jie (Shanghai) v.2, no.1-v.3, 
no.7 (v.2, no.1; v.3, no.1 missing), Nov.1940-Aug.1941 ; Fu nu yu er tong 
(Hangzhou), v.19, no.10-11, 13, v.20, no.4-7, [Jun.1935-4.Feb.1936] ; Xin 
jia ting (Shanghai) v. 1, no.1-8, Jan-Aug.1931 ; Xin fu nu (Guangzhou) no.2,
Sep.1946 ; Guangdong fu nu (Qujiang) no.1, Oct. 1945.
Microfilm. 1911-1946. [Xianggang] : [Xing dao you xian gong si suo ying 
dang an zhong xin], 19??. 1 microfilm reels; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6250.
°ü¤k·s³£·|. ¤Ñ¬z = FU NU XIN DU HUI. TIANJIN [MICROFORM]. / FA ZHUYUN BIAN JI.
Tianjin : Yin Meibo fa xing, 1939-1943.
[Began] on 26.Jun.Minguo 28 nian [1939], 1939-?, No.1-?.
v. : ill.
2 issues a week; from 5.Jan.1942, daily.
Microfilm. 26.Jul.1939-24.Mar.1943. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan
wen xian suo wei zhong xin, n.d. 3 reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6244. ÂÐÞÀ¶° = FU POU JI [MICROFORM] : [24 JUAN] / LIU JI.
[China : s.n., Ming chu yi. e. 13-- kan, Ming Xuande 5 yi. e. 1430 bu kan].
4 v.
Caption title.
Block print: 12 columns ; 24 words.
Microfilm. Taipei : National Central Library, [1979]. 1 microfilm reel ; 35
mm.
LOCATION = mbamo. 
4990.
´_¿³ ¤¤°ê °ê¥ÁÄÒ
FU XING ZHONGGUO GUO MIN DANG [MICROFORM] / WANG JINGWEI ... ET AL. ZHU.
[Canton] : Zhongguo guo min dang zhong yang zhi jian wei yuan fei chang hui
yi, Min guo 20 [1931].
2, 262 p.; 19 cm.
Ben shu wei zi "Shan jian yu <<Zhong yang dao bao>>, <<Nan hua bing lun>> 
de kan wu".
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford 
UniversityLibraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Zhongguo guo min dang.
China -- History -- 1928-1937.
LOCATION = mbamo. 
5500.
ºÖ«Ø¤å¤Æ = FUJIAN WEN HUA [MICROFORM]. 
Zug : IDC, [197-?]. 
Vol. 1, no. 1 (Dec. 1931) - v. 5, no. 27 (Dec. 1939) ; new ser. v. 1, no. 1
= no. 28 (Mar. 1941) - v. 3, no. 2 = no. 37 (Dec. 1947). 
<24> microfiches : ill. ; 11 x 15 cm.
Reproduction of original: Foochow : Xiehe da xue Fujian wen hua yan jiu hui,
1931-1947.
Fukien Province (China) -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4184.
Back to Top 

G
§i¥þÄÒ¦P§Ó®Ñ = GAO CHUAN DANG TONG ZHI SHU [MICROFORM] / [CHEN DUXIU ZHUAN].
[S.l. : s.n.], Min guo 18 [1929]. 
16 double l.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5511.
°ª§^¸Ö½Z = GAOWU SHI GAO [MICROFORM] : [10 JUAN / CHEN HONGMO ZHUAN].
[Changde : Nie Huang ke, Ming Jiajing jia wu i.e. 1534]. 
6 v.
Caption title.
Block print: 10 columns ; 20 words.
Microfilm. Taipei : National Central Library, [1979]. 1 microfilm reel ; 35
mm.
LOCATION = mbamo. 
5026. ­²©R µû½× = GE MING PING LUN [MICROFORM].
Shanghai : Fu dan shu dian, 1928.
No. 1 (May 1928)-no. 18 (Sep. 1928).
18 nos.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1968. 1 microfilm reel; 35 mm.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
4543.
­²©R»P¤Ï­²©R = GE MING YU FAN GE MING [MICROFORM] / BIAN ZHE LANG XINGSHI.
Shanghai : Min zhi shu ju, Min guo 17 [1928]. 
4, 612 p. ; 19 cm.
Colophon title.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[196-] 1 microfilm reel ; 35 mm.
Zhongguo guo min dang -- History.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5513.
¦@²£°ê»Ú¹ï¤¤°ê­²©R¨Mij®× = GONG CHAN GUO JI DUI ZHONGGUO GE MING JUE YI AN [MICROFORM].
Shanghai : [Min zhi shu dian], 1930.
206 p.
Cover title: Zhongge ge ming.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5518.
¦@­ê¦è«°O = GONG FEI XI CUAN JI [MICROFORM] / HU YUGAO BIAN.
Guiyang : Yugao shu dian, Min guo 36 [1946]. 
[14], 2, 2, 20, 698 p. : ill., maps, ports.
"Quan yi ce."
Master microform held by: CSt-H.
Microfilm. Stanford, Calif. : Stanford University, Hoover Institution on 
War, Revolution, and Peace, 19--. 1 microfilm reel ; 35 mm.
China -- History -- Long March, 1934-1935.
LOCATION = mbamo. 
5519.
¬G®c³Õª«°|°|¥Z = GU GONG BO WU YUAN YUAN KAN [MICROFORM].
Field not romanized.
Whole no. 2 (Mar. 1960).
1 microfilm reel ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
LOCATION = mbamo. 
4544. ¥j¥Íª«¾Ç³ø = GU SHENG WU XUE BAO [MICROFORM].
Beijing.
Vol. 7, no. 5-vol. 8, no. 3 (Oct. 1959-June 1960) (reel 1)-vol. 9, no. 1-4-
vol. 10, no. 1-4 (1961-1962) (reel 2)-vol. 11, no. 1-4 (Feb.-Nov., 1963) 
(reel 3).
3 microfilm reels ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
Biology -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4545.
Ãö©ó¨Lºë½Ã§P°ê
GUAN YU WANG JINGWEI PAN GUO [MICROFORM] / [JIANG ZHONGZHENG ... ET AL.]. 
[S.l.] : Xin xin chu ban she, min guo 28 [1939]. 
126 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel. 35 mm.
Wang, Jingwei, 1883-1944.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5514.
¼s¬Ó»P¦Ò = GUANG HUANG YU KAO [MICROFORM] : [20 J{232}UAN] / ZHANG TIANFU ZHUAN ; 
ZHANG YUANBIAN ZENG DING.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel : ill. ; 35 mm.
Microreproduction of: Ming Tianqi bing yin [1626] nian jin xiang ben.
China -- Historical geography.
LOCATION = mbamo. 
5029.
¥ú©ú¤é³ø¯Á¤Þ = GUANG MING RI BAO SUO YIN [MICROFORM].
Beijing : Guang ming ri bao she,
1977-1981.
Began publication in 1952.
Microfiche. <1977-1981>. Peking, China : China National Microforms Import &
Export Corp. 19 microfiches; 11 x 15 cm.
Chinese Newspaper indexes.
LOCATION = mbamf. 
5382. 

¼sªF¹A¥Á¹B°Ê³ø§i = GUANGDONG NONG MIN YUN DONG BAO GAO [MICROFORM].
[China : s.n.], 1926?
189 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Peasantry -- China -- Kwangtung Province.
Peasant uprisings -- Kwangtung Province.
LOCATION = mbamo. 
5516. ¼sªF³q§Ó = GUANGDONG TONG ZHI [MICROFORM] : [64 JUAN / LU ZENGYU ZONG JI ; HAO YULIN 
DENG ZUAN XIU]. 
Zug : IDC, [197-?]. 
167 microfiches ; 9 x 13 cm.
Caption title: Guangdong zhi.
Reproduction of: 1931 ed.
Kwangtung Province (China) -- History.
LOCATION = mbamf. 
4188.
¼sªF ¬ã¨s °ÑÊ÷ ¸ê®Æ ±Ô¿ý. ¥v¦a½g, ªì½s
GUANGDONG YAN JIU CAN KAO ZI LIAO XU LU. SHI DI PIAN, CHU BIAN / LI JINGXIN
BIAN ZHU.
Guangzhou : Lingnan da xue tu shu guan, 1937.
[14], 277, 12 p. ; 22 cm.
Microfilm copy : Hoover Institution, Stanford University, 1966. 1 microfilm
reel ; 35 mm.
Kwangtung (China : Province) -- History -- Bibliography.
Kwangtung (China : Province) -- Description and travel -- Bibliography.
LOCATION = mbamo. 
5517.
¼s¦{¤½ªÀ = GUANGZHOU GONG SHE [MICROFORM] / LUOZUOFUSIJI...[ET AL.] ZHU.
[Shanghai?] : Wu chan jie ji shu dian, 1930.
4, 219 p., : ill., ports ; 19 cm.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel. 35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- History -- Sources.
Canton (China) -- History.
LOCATION = mbamo. 
5515.
¼s¦{©MªZº~  °ê¥Á  ¬F©²  ÀÉ®×
GUANGZHOU HE WUHAN GUO MIN ZHENG FU DANG AN [MICROFORM] / ZHONGGUO DI ER LI
SHI DANG AN GUAN.
Nanjing : Zhongguo di er li shi dang an guan, 1986.
17 microfilm reels ; 16mm.
China -- Politics and government -- 1912-1928 -- Archival resources.
Canton (China) -- History -- Archival resources.
Wuhan shi (China) -- History -- Archival resources.
LOCATION = mbamo. 
5576 : REEL 1.
®Û¦{¥ý¥Í¤å¶° = GUIZHOU XIAN SHENG WEN JI [MICROFORM] : WU SHI JUAN / XIA YAN ZHUAN.
Guixi : Wu Lai, Ming Wanli 3 [1575]. 
10 v.
On double leaves, oriental style.
Microfilm. Taipei : Guo li zhong yang tu shu guan, [1978?]. 1 microfilm 
reel ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5030. 


°ê¦@¦X§@²MÄÒ¹B°Ê¤Î¤u¹A¹B°Ê¤å¶r
GUO GONG HE ZUO QING DANG YUN DONG JI GONG NONG YUN DONG WEN CHAO 
[MICROFORM].
[S.l. : s.n., 19--]. 
6 v.; 33 cm.
Cover title.
Title also in English: Manuscript copies of miscellaneous extracts from 
newspapers, periodicals, etc. on Chinese communism.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel. 35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- Sources.
China -- Politics and government -- 1912-1949 -- Sources.
LOCATION = mbamo. 
5520.
°ê¥ß¥_¨Ê¤j¾ÇªÀ·|¬ì¾Ç©u¥Z = GUO LI BEIJING DA XUE SHE HUI KE XUE JI KAN [MICROFORM].
Beijing : Guo li Beijing da xue chu ban zu, 1922-1943.
v.1 no.1-v.6 no.3 (1922)-(1936); new series v.1 no.1-v.2 no 4(Spring, 1942)
-(Winter. 1943).
v.
Editor of the original: Beijing da xue she hui ke xue ji kan bian ji hui.
Microfilm. Washington, D.C., cLibrary of Congress Photoduplication Service,
19uu. 4 microfilm reel. 35 mm.
Social sciences -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6291.
°ê¥Á = GUO MIN [MICROFORM].
Shanghai : Guo min dang Shanghai jiao tong bu, min guo 2 [1913]. 
Di 1 juan di 1 hao (min guo 2 nian 5 yue [May 1913])-di 1 juan di 2 hao 
(min guo 2 nian 6 yue [June 1913]).
v.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 5 microfiches ; 11 x  15 cm.
China -- Politics and government -- 1912-1928.
LOCATION = mbamf. 
4534.
°ê¾ÇÂO¥Z = GUO XUE CONG KAN [MICROFORM].
Beijing : Guo xue yan jiu hui, Xuandong 3 [1911]. 
Di 1 che (Xuandong 3 nian 2 yue [Feb. 1911])-di 3 che (Xuandong 3 nian 6 
yue [June 1911]).
3 v.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 7 microfiches ; 11 x 15 cm.
Sinologists -- Periodicals.
Chinese literature -- Periodicals.
China -- Study and teaching -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4533.
Back to Top 

H
®ü­x§Ü¾Ô¨ÆÂÝ = HAI JUN KANG ZHAN SHI JI [MICROFORM] / [BIAN JI ZHE HAI JUN ZONG SHU LING 
BU BIAN YI CHU].
[Chongqing?] : Hai jun zong shu ling bu bian yi chu, [1941]. 
7, 418 p., [39] p. of plates : ports. ; 27 cm.
Microfilm. Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, 
Association of Research Libraries, 1970. 1 microfilm reel; 35 cm.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945 -- Naval operation, Chinese.
LOCATION = mbamo. 
5501.
HAI ZHONGJIE GONG WEN JI [MICROFORM] : [CUN 4 JUAN ; JIA ZHUAN 2 JUAN] / 
HAI RUI ZHUAN ; HUANG BINGSHI PING CI.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
Microreproduction of : Ming Tianqi 4 nian (1624) -- Chongzhen 7 (1634) 
Huang shi kan ben.
LOCATION = mbamo. 
5002.
§t¬K°ó½Z = HAN CHUN TANG GAO [MICROFORM] : [1 J{232}UAN] / ZHU YOUYUAN ZHUAN.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
Microreproduction of: Ming Jiajing 5 nian (1526) kan ben.
LOCATION = mbamo. 
5003.
´H­·¶° = HAN FENG JI [MICROFORM] / CHEN GONGBO ZHU.
[Shanghai, Di fang xing zheng she, Min guo 33, i.e., 1944]. 
314, 69 p.
Autobiographical essays written 1933-1943.
Microfilm. Stanford, Calif., Hoover Institution, 1962. 1 reel ; 35 cm.
Chen, Gongbo, 1892-1946.
Statesmen -- China -- Biography.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945.
LOCATION = mbamo. 
5502.
ªC¦{¥Õ¸Ü³ø = HANGZHOU BAI HUA BAO [MICROFORM]/ [HANGZHOU BAI HUA BAO SHE BIAN].
[Hangzhou] : Hangzhou bai hua bao she, Guangxu 27 nian [1901] - [?].
1907.1.16 - 1909.1.11.
Monthly, afterwards biweekly, weekly, and then daily.
Microfilm. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei zhong 
xin ; [Hangzhou] : Zhejiang tu shu guan, 1989. 1 microfilm reel ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6279.
©M¥­¤Ï¦@«Ø°ê¤åÄm = HE PING FAN GONG JIAN GUO WEN XIAN [MICROFORM] / [BIAN JI ZHE: GUO MIN 
ZHENG FU XUAN CHUAN BU]. 
[Nanjing?] : Zhong yang shu bao fa xing suo, Min guo 30 [1941]. 
623 p. in various pagings : port.
At head of title: Guo min zheng fu huan du zhou nian ji nian ce.
Includes Chinese translations of Japanese official announcements, etc.
Microfilm. [Stanford, Calif. : s.n., 197-?] 1 microfilm reel : positive ; 
35 mm.
China -- Politics and government -- 1937-1945.
LOCATION = mbamo. 
5504. ©M¥­·|ij­«­n¨¥½×¶° = HE PING HUI YI ZHONG YAO YAN LUN JI [MICROFORM].
[China : s.n.], Min guo 21? [1932?]. 
134 p. ; 19 cm.
Microfilm. [Stanford, Clif.] : Hoover Institution, 1967? 1 microfilm reel ;
35 mm.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5505.
²üÄݪF¦L«×·§Äý = HE SHU DONG YINDU GAI LAN [MICROFORM] / ZHU ZUO JIAN FA XING ZHE LIU 
HUANRAN.
1 microform reel ; 35 cm.
Colophon title.
Title on container : East Indian sketch.
Microreproduction of original : Xingjiapo : Qiang hua tu shu chu ban she, 
min guo 28 [1939]. 
Indonesia -- Description and travel.
Indonesia -- Economic conditions.
Chinese -- Indonesia.
LOCATION = mbamo. 
5503.
¦ó¤å²¤½¤å¶° = HE WENJIAN GONG WEN JI [MICROFORM] : SHI BA JUAN / HE MENGCHUN ZHU ; GUO 
CHONGSI BIAN CI ; SHAO CHENG JIAO KAN.
Yongzhou fu : Shao Cheng kan : Tang Rizhao bu ke, [Wanli yi hai i.e. 1575 
kan], Wanli ding hai [1587] bu ke.
8 v.
Caption title.
On double leaves, oriental style.
Microfilm. [Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan suo ying shi, [1978?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5006.
ªe«n³q§Ó = HENAN TONG ZHI [MICROFORM] : [45 J{232}UAN] / [LI LIAN DENG ZUAN XIU]. 
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
2 microfilm reels : ill. ; 35 mm.
Microreproduction of: Ming Jiajing 35 (1556) kan ben.
Honan Province (China) -- History -- Sources.
LOCATION = mbamo. 
5007.
HENGYANG JI [MICROFORM] : [3 JUAN] / SHI BAO ZHU ; LIANG WEISHU DING.
[Ming i. e. between 1368 and 1644 chao ben]. 
3 v.
Ms.
8 columns ; 18 words.
Microfilm. Taipei : National Central Library, [1979]. 1 microfilm reel ; 35
mm.
LOCATION = mbamo. 
5005. ¬õ½Ã§L¸ê®Æ = HONG WEI BING ZI LIAO [MICROFORM] = RED GUARD PUBLICATIONS.
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials : Association of 
Research Libraries, 1973.
26 reels ; 35 mm.
Shu ming ben guan dai ni.
Hong wei bing.
Zhongguo gong chan dang -- Purges.
LOCATION = mbamo. 
5472.
Å@Äұϰ궰 = HU DANG JIU GUO JI [MICROFORM]. 
[Guangdong? : s.n., 1931?]. 
10, 518 p. : ports.
Cover title.
Includes essays by Wang Jingwei, Li Zongren and others.
Library's copy imperfect : p. 7-8 of 1st sequence wanting.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Hoover Institution, Stanford University, 
[196-] 1 microfilm reel ; 35 mm.
Zhongguo guo min dang -- History -- Sources.
China -- History -- 1928-1937 -- Sources.
LOCATION = mbamo. 
5508.
²a«n¤¤¤Q³õ»x = HUAI NAN ZHONGSHI CHANG ZHI [MICROFORM] : [SHI JUAN] / [YANG DAJING ZUAN; 
WANG ZHAOZHANG XIU]. 
[S.l. : s.l., 1673?]. 
1 microfilm reel.
Chong xiu Zhongshi chang zhi -- Caption title.
LOCATION = mbamo. 
5565.
¬Ó©úÂE·ß¿ý = HUANG MING HONG YOU LU [MICROFORM] : [16 J{232}UAN] / GAO DAI ZHUAN.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
Microreproduction of : Ming Wanli kan ben.
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644.
LOCATION = mbamo. 
5015.
¬Ó©ú¥v·§ = HUANG MING SHI GAI [MICROFORM] : [120 J{232}UAN] / [ZHU GUOZHEN ZHUAN]. 
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
6 microfilm reels ; 35 mm.
Microreproduction of : Ming Chongzhen kan ben.
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644.
LOCATION = mbamo. 
5016.
¬Ó©ú®Ñ = HUANG MING SHU [MICROFORM] : [45 J{232}UAN] / DENG YUANXI LU.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
2 microfilm reels ; 35 mm.
Microreproduction of original: Ming Wanli jian kan ben.
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644.
LOCATION = mbamo. 
5017. ¬Ó©ú¤å®ü = HUANG MING WEN HAI [MICROFORM]/ GU SILI BIAN.
Ming ed. n.d.
170 vols.
Microfilm. Tokyo, Japan : Yushodo Film Publication Ltd. 24 microfilm reels;
35 mm.
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Biography.
China -- Biography.
Chinese history, Ming dynasty, 1368-1644.
LOCATION = mbamo. 
5473.
¬Ó²M³q§Óºõ­n = HUANG QING TONG ZHI GANG YAO [MICROFORM] / [HONGWANG ZUAN XIU].
[S.l. : s.l., Qianlong 14]. 
1 microfilm reel.
LOCATION = mbamo. 
5510.
¶À¥Û»ô¥ý¥Í¤jº°¨ç®Ñ
HUANG SHIZHAI XIAN SHENG DA DI HAN SHU : [5 JUAN] ; HUANG SHIZHAI XIAN 
SHENG ZHENG MING LIN SHU : [1 JUAN] [MICROFORM] / [HUANG DAOZHOU ZHUAN].
[S.l. : L{232}u Shulun...et al., Qing chu kan ben]. 
10 v.
Caption title.
Running title: Da di han shu ; Shizhai lin shu.
Block print: 9 columns ; 19 words.
Microfilm.  Taipei : National Central Library, 1979. -- 1 reel ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5018.
¼s¬Ó»P¦Ò = HUANG YU KAO [MICROFORM] : [10 JUAN / ZHANG TIANFU JI ; LIAO SHU, LI 
YUANJING JIAO ZHENG].
[China : s.n., Ming Jiajing ding si i.e. 1557 yuan kan ben]. 
10 v. : maps.
Caption title.
Block print: 9 columns ; 20 words.
Microfilm. Taipei : National Central Library, [1978]. 1 reel ; 35 mm.
China -- Description and travel -- Duo 1900.
China -- Historical geography.
LOCATION = mbamo. 
5019.
Back to Top 

J
¥Ò±GÂø§Ó = JIA YIN ZA ZHI [MICROFORM].
Tokyo, Shanghai : Jia yin za zhi she,
Vol. 1, no. 1-10(May 10, 1914-Oct. 10, 1915).
Microfilm. Vol. 1, no. 1-10(May 10, 1914-Oct. 10, 1915). Washington, D.C. :
Library of Congress Photoduplication Service. 2 microfilm reel; 35 mm.
China -- Study and teaching -- Periodicals.
Chinese studies(Sinology). 
China -- Politics and government -- 1910-1915 -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4496. ¥Ò±G©P¥Z = JIA YIN ZHOU KAN [MICROFORM].
Beijing & Tianjin : Jia yin zhou kan she,
Vol. 1, no. 1-44(Aug. 10, 1925-Feb. 26, 1927).
Weekly.
Microfilm. Vol. 1, no. 1-44(Aug. 10, 1925-Feb. 26, 1927). Washington, D.C. 
: Library of Congress Photoduplication Service. 1 microfilm reel; 35 mm.
China -- Study and teaching -- Periodicals.
Chinese studies(Sinology). 
China -- Politics and government -- 1925-1927 -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4495.
«Ø³] (¤ë¥Z) = JIAN SHE (YUE KAN)  [MICROFORM]. 
v.
Title from caption.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d. 
2 reels; 35 mm.
Political science -- Periodicals.
China -- Politics and government -- Periodicals.
China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6232.
¦¿®ü¤é³ø. ®üªù = JIANG HAI RI BAO. HAIMEN [MICROFORM].
Haimen : Liu Mufei fa xing, 1946-1949.
Began on 11.Nov 1930.
v. : ill.
11.Nov.Minguo 19 nian [1930]-[?], Haimen (Jiangsu [sheng]), Hong Yinxi fa 
xing; ceased on ?; reissued in 1946.
Microfilm. 14.Jul.1946-17.Jan.1949. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan
wen xian suo wei zhong xin, n.d. 2 reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6236.
¦¿³£¤Ë¤ó±ÚÃÐ : 27 ¨÷, ­º 4 ¨÷
JIANGDU BIAN SHI ZU PU : 27 JUAN, SHOU 4 JUAN  [MICROFORM] / BIAN JINCHENG 
[BIAN]. 
[?] : [?], Guangxu 25 nian [1899?]. 
42 ce.
v.
The original book was printed by wooden type.
Microfilm. Guangxu 25 nian [1899?]. Nanjing : Zhongguo hai fu suo wei zi 
liao zhi zuo zhong xin, n.d 3 reels; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6260.
¦¿³£ÅU®a¨F¥Ð¤ó©vÃÐ 24 ¨÷
JIANGDU GU JIA SHA TIAN SHI ZONG PU : 24 JUAN  [MICROFORM] / WANG YAOTANG.
Yuchen : Wang Yaotang, Minguo 10 nian [1921]. 
26 ce.
v.
The original book was printed by wooden type.
Microfilm. Minguo 10 nian [1921]. Nanjing : Zhongguo hai fu suo wei zi liao
zhi zuo zhong xin, n.d 2 reels; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6253. ¦¿³£±i¤ó©vÃÐ 12 ¨÷ = JIANGDU ZHANG SHI ZONG PU : 12 JUAN  [MICROFORM] / ZHANG SHAOJIN.
[?] : Si xiao tang, Minguo 11 nian [1922]. 
12 ce.
v.
The original book was printed by wooden type.
Microfilm. 1922. Nanjing : Zhongguo hai fu suo wei zi liao zhi zuo zhong 
xin, n.d 1 reel; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6262.
¦¿Ä¬®üªùÆU·¨¤ó®a­¼ (¤£¤À¨÷)
JIANGSU HAIMEN TING YANG SHI JIA SHENG (BU FEN JUAN)  [MICROFORM]. 
[?] : [?], Guangxu jian [1875-1909]. 
46 ce.
v.
Microfilm. Guangxu jian [1875-1909]. Nanjing : Zhongguo hai fu suo wei zi 
liao zhi zuo zhong xin, n.d. 1 reel; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274.
¦¿Ä¬¥Á³ø. µL¿ü = JIANGSU MIN BAO. WUXI [MICROFORM].
Wuxi : Feng Youzhen, Xin Zenhui fa xing, 1946-1949.
v. : ill.
Daily.
Began on 10.Sep.Minguo 34 nian [1945], 1945-[?], No.1-[?]; the title change
to Min bao in 1948.
Microfilm. 15.May.1946-25.Feb.1949. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan
wen xian suo wei zhong xin, n.d. 3 reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274.
¦¿Ä¬¬Fªvª¬ªp»PÄÒªº¥ô°È©Mµ¦²¤
JIANGSU ZHENG ZHI ZHUANG KUANG YU DANG DE REN WU HE CE LUE [MICROFORM]
: XIANG QUAN SHENG DI ER CI DAI BIAO HUI ZUO DE BAO GAO / [JINGSONG ZHUAN].
Shanghai : Zhong hua shu ju, min guo 18 [1929]. 
146 p.
"Zheng zhi li xiang" -- Cover.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1970. 1 microfilm reel ; 35 mm.
Zhongguo guo min dang -- History.
China -- Politics and government -- Kiangsu Province.
LOCATION = mbamo. 
5483.
¦¿¦è¶Ï­ê¸g¹L = JIANGXI JIAO FEI JING GUO [MICROFORM]. 
[Nanchang] : Jiangxi sheng zheng fu tong ji shi, 1936.
43 p.
Jiangxi nian jian (di yi hui) zhi di er shi jiu pian:  p.1283-1324.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, 1966. 1 microfilm reel ; 
35 mm.
Zhongguo gong chan dang.
Communism -- China.
LOCATION = mbamo. 
5482. ¸Ñ©ñ = JIE FANG [MICROFORM].
Yan'an : Xin hua shu dian,
Di 1-133 ji; Apr. 24, 1937-July 31, 1941?
133 no.
2 nos. in reel 3 deplicating with reel 1, contents not duplicating.
Microfilm. Washington, D.C., Center for Chinese Research Materials, 
Association of Research Libraries, 1971. 3 reels. 35 mm.
Official organ of Zhongguo gong chan dang.
Zhongguo gong chan dang -- History -- Sources -- Periodicals.
Communism -- China -- Periodicals.
China -- Politics and government -- 1937-1949 -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4497.
¸Ñ©ñ¤é³ø = JIE FANG RI BAO [MICROFORM].
Yan'an : Jie fang ri bao she, Min guo 30-36 [1941-1947]. 
Di 1 hao = Chuang kan hao (Min guo 30 nian 5 yue 16 ri [May 16, 1941]) - Di
2081 hao (Min guo 36 nian 2 yue 5 ri [Feb. 5, 1947]. 
2081 nos.  ill.
Title from masthead.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries. 1962. 12 microfilm reels ; 35 mm.
China Shensi.
Newspapers.
LOCATION = mbamo. 
4498.
¸Ñ©ñ»P§ï³y = JIE FANG YU GAI ZAO [MICROFORM] = EMANCIPATION AND RECONSTRUCTION / BEIJING
XIN XUE HUI BIAN.
Shanghai : Zhong hua shu jue fa xing, min guo 8 nian [1919]-min guo 11 nian
[1922]. 
Di 1 juan di 1 hao min guo 8 nian 7 yue 1 ri - Di 4 juan di 10 hao min guo 
11 nian 9 yue.
4 v.
Semi-monthly; from Sep.1920 monthly.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d. 
2 microfilm reels ; 35 mm.
Chinese literature -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6237.
®Ê¹î¾¬¤é³ø = JIN CHA JI RI BAO [MICROFORM] = ZINCHAGI RHBAO.
Jin Cha Ji bian qu : Jin Cha Ji ri bao she,
Began with Dec. 11, 1937 issue.
v.
Description based on: Di 598 hao (min guo 30 nian 4 yue 27 ri [Apr. 27, 
1941]; title from masthead.
Microfilm. Beijing : Guo li Beijing tu shu guan, 198-. 5 microfilm reels ; 
35 mm.
LOCATION = mbamo. 
4499. ªñ¥N¥v¸ê®Æ = JIN DAI SHI ZI LIAO [MICROFORM].
Beijing.
No. 1 (whole no. 25) (1961)-no. 1-3 (whole no. 26-28) (1962).
1 microfilm reel ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
China -- History -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4501.
®Ê¾¬¾|¿ÝÃä°Ï¬F©²ªk¥O·J½s = JIN JI LU YU BIAN QU ZHENG FU FA LING HUI BIAN [MICROFORM]. 
[China], Min guo 31 [1942]. 
118 p.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[1966] 1 microfilm reel ; 35 mm.
War and emergency legislation -- China.
LOCATION = mbamo. 
5486.
¤µ¤éµû½× = JIN RI PING LUN [MICROFORM].
Kunming : Jin ri ping lun she,
Vol. 1, no. 1-25(1939)-vol. 2, no. 1-25(1939)-vol. 3, no. 1-25(1940)-vol. 4,
no. 1, 5, 11-12, 15-21(1940)-vol. 5, no. 1, 6(1941).
Publication ceased with Vol. 5, no. 14(Apr. 1941).
Weekly(2 vols. a year, each consists of 25 issues).
Brief summary on film leader.
Microfilm. Vol. 1, no. 1(Ran. 1939)-vol. 5, no. 6:[lack some issues] 
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of 
Research Libraries. 2 microfilm reels; 35 mm.
World politics -- Periodicals.
China -- History -- 1930-1945 -- Periodicals.
China -- politics and government -- 1930-1945 -- Periodicals.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945.
LOCATION = mbamo. 
4500.
¨Êº~¤u¤H¬y¦å°O = JING HAN GONG REN LIU XUE JI [MICROFORM] / BEIJING GONG REN ZHOU KAN SHE 
BIAN JI.
[Beijing] : Beijing gong ren zhou kan she, 1923.
6, 2, 184 p. : ill.
Di san gong chan guo ji yong hu Zhongguo tie lu gong ren xuan yan: p. 179-
180.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[1966?]. 1 reel ; 35 mm.
Jing Han tie lu (China) -- History.
Strikes and lockouts -- Railroads -- China.
LOCATION = mbamo. 
5487.
¨Êº­©P¥Z = JING HU ZHOU KAN [MICROFORM].
Shanghai : Jing hu zhou kan she,
Vol. 1, no. 1(Jan. 12, 1947)-vol. 3, no. 4(1949).
3 v. : ill. ; cm.
Weekly.
Vol. 1-2 has 52 issues each, vol. 3 has only 4 issues.
Cumulative index available on film leader.
As an official publication of the Nanking and Shanghai Railway Lines, the 
periodical discusses the development, construction, maintenance and 
engineering of railway lines in China.It also lists timetables of major 
railway lines.
Microfilm. Vol. 1, no. 1(Ran. 12, 1947)-vol. 3, no. 4(1949) Washington, 
D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research 
Libraries. 3 microfilm reels; 35 mm.
Railroads -- China -- Periodicals.
Railroad engineering -- China -- Periodicals.
Communication and traffic -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4505.
JING JI RI BAO [MICROFORM] = ECONOMIC DAILY.
Beijing : Jing ji ri bao she, 1983-
No. 574 (Jan. 1, 1983)-
v. : ill. ; 55 x 40 cm.
Daily (except Sunday). 
Issues for <June 1, 1985-> called also <zong 1348 hao->
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si. 
microfilm reels.
China -- Economic conditions -- 1976-  -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6136. 
LOCATION = meaef. 
9986 C236.
¸gÀپǩu¥Z = JING JI XUE JI KAN [MICROFORM].
Shanghai : Zhongguo jing ji xue she, min guo 19-26 [1930-1937]. 
Di 1 juan di 1 qi (min guo 19 nian 4 yue [Apr. 1930])-di 8 juan di 1 qi 
(min guo 26 nian 5 yue [May 1937]).
8 v.
Quarterly.
Microfilm. Washington D.C. : Center for Chinese Research Materials, A. R. 
L., 1973. 7 microfilm reels ; 35 mm.
Economics -- China -- Periodicals.
China -- Economic conditions -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4503.
¸gÀÙ¬ã¨s = JING JI YAN JIU [MICROFORM].
Beijing.
No. 1-12 (whole no. 30-41) (1959)-no. 1-6, 9 (whole no. 42-47, 50) (1960)-
no. 1-7, 10 (whole no. 51-57, 60) (1961)-no. 1-12 (whole no. 63-74) (1962)-
no. 1-12 (whole no. 75-86) (1963).
5 microfilm reels ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
Economics -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4504. Äv¥ßªÀ¤p»¡¤ë³ø = JING LI SHE XIAO SHUO YUE BAO [MIICROFORM].
Shanghai : Jing li xiao shuo yue bao she, Guangxu 33 [1907]. 
Di 1 qi (guangxu 33 nian 9 yue [Sept. 1907])-di 2 qi (guangxu 33 nian 10 
yue [Oct. 1907]).
v.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 5 microfiches ; 11 x15 cm.
Fiction -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4524.
ĵÄÁ¤é³ø = JING ZHONG RI BAO [MICROFORM]= ALARMING BELL DAILY NEWS.
Shanghai : Jiang zhong ri bao she, 1904-1905.
no. 1-[?]; Feb. 26, 1904-Feb. 28, 1905.
22 cm.
Daily.
Microform. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei zhong 
xin; Shanghai : Shanghai tu shu guan, 1989. 5 microfilm reels ; 35 mm.
China Shanghai.
China -- Politics and government -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6277.
­x¨Æ¶×¥Z(«n¨Ê) = JUN SHI HUI KAN (NANJING)  [MICROFORM]. 
Nanjing : Jun shi can yi yuan jun shi ding, 1932-1937.
No.1(Oct.1932)-No.29(Jun.1937). 
v.
Bimonthly.
Microfilm. Oct.1932-Jun.1937. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen 
xian suo wei zhong xin, n.d 3 reels; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6256.
Back to Top 

K
¦Ò¥j = KAO GU [MICROFILM].
Field not romanized.
Whole no. 40-88 (Oct. 1959-Dec. 1963).
4 microfilm reels ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
China -- Antiquities -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4541.
¦Ò¥j¾Ç³ø = KAO GU XUE BAO [MICROFILM].
Whole no. 1-36 (1936-1965).
1 microfilm reels ; 35 mm.
China -- Antiquities -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4542.
¬ìº¸¨G¯ó­ìªº¤H­Ì = KE'ERQIN CAO YUAN DE REN MEN [MICROFORM] / MALAQINFU.
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1953.
35 p.  : ill. ; 15 cm.
1 microfilm reel.
LOCATION = mbamo. 
5526. ©ø©ú±ß³ø. ©ø©ú = KUNMING WAN BAO. KUNMING [MICROFORM].
Kunming : Wang Yuanqia fa xing, 1943.
v. : ill.
No.1-96.
Microfilm. 6.Sep.-11.Dec.1943. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen 
xian suo wei zhong xin, n.d. 1 reel; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6245.
Back to Top 

L
¦Ñ¤^¤j¿Î¸Ñ = LAO QI DA YAN JIE [MICROFORM] / [CUI SHIZHEN ZHUAN]. 
[Jing cheng] : Jing cheng di guo da xue fa wen bu, Zhao he 19 [1944]. 
370, 6 p. ; 21 cm.
1 microfilm reel.
"lao qi da yan jie jie ti" in Japenese.
Chinese language -- Study and teaching.
Chinese language -- Conversation and phrase books -- Korean.
Chinese language -- Translation into Korean.
Korean language -- Middle Korean, 935-1500.
LOCATION = mbamo. 
5522.
§«ô¤» = LI BAI LIU [MICROFORM].
Shanghai : Zhonghua tu shu guan, min guo 3-12 [1914-1923]. 
Di 1 qi (min guo 3 nian 6 yue [June 1914])-di 200 qi (min guo 12 nian 2 yue
[Feb. 1923]).
v. : ill.
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 13 microfilm reels ; 35 mm. Low reduction.
Fiction -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4546.
¾ú¥v¬ã¨s = LI SHI YAN JIU [MICROFORM].
Field not romanized.
No. 2, 10-12 (1959)-no. 1-6 (1960)-no. 1-6 (1961)-no. 1-6 (1962)-no. 1-6 
(1963).
3 microfilm reels ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
History -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4547.
¨â²aÆQªk§Ó = LIANG HUAI YAN FA ZHI [MICROFORM] / JISHAN JIAN ZUAN.
4 microfilm reels.
LOCATION = mbamo. 
4577.
¨â²aÆQªk§Ó = LIANG HUAI YAN FA ZHI [MICROFORM] : 40 ZHUAN / JIQING ZHUAN.
[Taipei] : Guo li zhong yang du shu guan, [198-]. 
2 microfilm reels.
LOCATION = mbamo. 
5269. 


¨â¦~¥H¨Ó¦«¬£¸o¦æªºÁ`µ²
LIANG NIAN YI LAI TUO PAI ZUI XING DE ZONG JIE [MICROFORM] / WEIMO ZHU.
Gui lin : Xin zhi shu dian, Min kuo28 [1939]. 
123 p.
Microform. [Stanford, Calif : Hoover Institution, 1966?.] 1 microfilm reel 
; 35 mm.
Trotsky, Leon, 1879-1940.
LOCATION = mbamo. 
5521.
¦C¹ç«C¦~ = LIENING QING NIAN [MICROFORM].
Shanghai, Qing nian za zhi she.
v. 1-   Sept. 1928-
v.
Title varies slightly.
Microfilm. Washington, D.C., Library of Congress, Photoduplication Service.
reels. 35 mm.
Young Communist International -- Periodicals.
Gong qing tuan (China) -- Periodicals.
Youth -- China -- Periodicals.
Communism -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4548.
À­®ü ·Löt = LING HAI WEI BIAO [MICROFORM] / QIU NIANTAI SHU ZHU.
Taibei shi : Zhonghua ri bao she, min guo 51 [1962]. 
6, 384 p. : ill., ports. ; 19 cm.
Microfilm. [Stanford, Calif.] : Hoover Institution, 19--? 1 microfilm reel 
; 35 mm.
Qiu, Niantai.
Statesmen -- Taiwan -- Biography.
Statesmen -- China -- Biography.
LOCATION = mbamo. 
5523.
Às¤t¿¤§Ó = LONGCHUAN XIAN ZHI [MICROFORM] : [40 JUAN / LE YINSHAN ZUAN ; HU CHUN ZHU 
XIU]. 
Zug : IDC, [197-?]. 
15 microfiches : ill. ; 19 x 13 cm.
Reproduction of original: Guangdong, 1818.
Longchuan xian (China) -- History.
LOCATION = mbamf. 
4187.
Àsªù¿¤§Ó = LONGMEN XIAN ZHI [MICROFORM] : [16 JUAN] / [ZHONG WEIPING ZONG ZUAN ; YU 
WEN ZHU XIU]. 
Zug : IDC, [197-?]. 
17 microfiches : ill. ; 9 x 12 cm.
Reproduction of: 1851 ed.
Longmen xian (China) -- History.
LOCATION = mbamf. 
4192.
³°®ü­x¤j¤¸«Ó¤j¥»Àç
LU HAI JUN DA YUAN SHUAI DA BEN YING [MICROFORM] : 1923-1925 / ZHONGGUO DI 
2 LI SHI DANG AN GUAN.
[Nanjing] : Zhongguo di 2 li shi dang an guan, 1986.
4 microfilm reels.
LOCATION = mbamo. 
5577 : REEL 1. 


½×²{¹ê¥D¸qªº¸ô = LUN XIAN SHI ZHU YI DE LU [MICROFORM] / HU FENG ZHU.
Shanghai : Ni Tu she, 1951.
Microfilm. [Stanford, Calif.] : Stanford University Photographic Dept., 
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, 197-?] 1 microfilm reel ;
35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5507.
½×´åÀ»¾Ô = LUN YOU JI ZHAN [MICROFORM] / ZHU DE [DENG] ZHU.
[China : Hua she, 1939]. 
2, 172 p.
Chinese microfilm.
Microfilm. [Stanford, Calif. : Stanford University Press, 196-?] 1 
microfilm reel ; 35 mm. s1960    caun a.
Zhongguo gong chan dang.
Guerrilla warfare.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945 -- Underground movements.
Guerrillas -- China.
LOCATION = mbamo. 
5524.
Back to Top 

M
½|¤H ªº ÃÀ³N = MA REN DE YI SHU [MICROFORM] / QIULANG ZHU.
Shanghai : Xin yue shu dian, 1927.
134 p.
Microform. [Chicago] : University of Chicago. 1 microfilm reel ; 35 mm.
Invective.
LOCATION = mbamo. 
5268.
¯í¯íªº¯ó­ì. ¤W³¡
MANG MANG DE CAO YUAN. SHANG BU [MICROFORM] / MALAQINFU. CHUN DE XI GE / 
MALAQINFU. CAO YUAN CHEN QU / MALAQINFU. LU SE DE SHA MO : DIAN YING WEN 
XUE JU BEN / MALAQINFU.
Beijing : Zuo jia chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1963.
402 p., [8] leaves of plates) : ill. (some col.) ; 21 cm.
Fiction.
Microfilm. Beijing : Beijing tu shu guan, 19--? 1 microfilm reel ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5525.
¬ü³N = MEI SHU [MICROFORM].
Field not romanized.
(Oct. 1959)-no. 6 (Dec. 1963). 
2 microfilm reels ; mm.
Bi-monthly, Feb. 1961-Dec. 1963.
Monthly, Oct. 1959-Dec. 1960.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
Art, Chinese -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4549. 


¬ü³N¥Í¬¡(¤W®ü; ¤ë¥Z)
MEI SHU SHENG HUO (SHANGHAI; YUE KAN) / XIN WEN BAO GUAN FA XING. SHE YING 
HUA BAO (SHANGHAI; ZHOU KAN) / SHE YING HUA BAO SHE. SHANG YING HUA BAO 
(SHANGHAI; YUE KAN) / SHANG YING HUA BAO BIAN JI BU.  [MICROFORM]. 
1 v.
Magazings, 1933-1958.
Mei shu sheng huo (Shanghai; yue kan) no.1, 12, 17, 25-28, 34, 36-39, 
1.Apr.1934-1.Jun.1937 ; She ying hua bao (Shanghai; zhou kan) v.9 no.24-46,
v.10 no.1-28, 8.Jul.1933-6.Oct.1934 ; Shang ying hua bao (Shanghai; yue 
kan) Aug.1957-Dec.1958.
Microfilm. 1933-1958 [Xianggang] : [Xing dao you xian gong si suo ying dang
an zhong xin], 19??. 1 microfilm reels; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6249.
¨C©Pµû½× = MEI ZHOU PING LUN  [MICROFORM]. 
Beijing.
Began in 1918.
v. ; 26 cm.
Description based on: Di 1 hao (1918 nian 12 yue 22 ri); title from cover.
Microfiche. Dec.1918-Aug.1919. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin 
chu kou gong si, n.d. 3 microfiches.
LOCATION = mbamf. 
5389.
¥Á³ø. µL¿ü = MIN BAO. WUXI [MICROFORM].
Wuxi : Feng Youzhen, Xin Zenhui fa xing, 1946-1949.
v. : ill.
Daily.
Began on 10.Sep.Minguo 34 nian [1945], 1945-[?], No.1-[?]; the title change
to Min bao in 1948.
Microfilm. 15.May.1946-25.Feb.1949. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan
wen xian suo wei zhong xin, n.d. 3 reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274.
¥Á°ê¤Q¤­¦~¤¤°ê¾Ç¥Í¹B°Ê·§ªp
MIN GUO SHI WU NIAN ZHONGGUO XUE SHENG YUN DONG GAI KUANG [MICROFORM] / 
YANG JIAMING ZHU.
Shanghai : Guang hua shu ju, 1927.
130 p. ; 19 cm.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[1966?]. 1 reel ; 35 mm.
Student movements -- China.
LOCATION = mbamo. 
5528.
¥ÁÅv¯À = MIN QUAN SU [MICROFORM]. 
Shanghai : Min quan chu ban she,
1 (1914.4)-17 (1916.4).
v. ; cm.
Monthly.
4 reels.
LOCATION = mbamo. 
4551. ¥Á¥D = MIN ZHU [MICROFORM].
Shanghai : Min zhu zhou kan she, 1945-1946.
Di 1 qi  (Oct. 1945) - Di 54 qi (Oct. 1946). 
3 nos. : ill. ; 26 cm.
Weekly.
Microfilm. New York, N.Y. : Columbia University Libraries, 1978. 2 
microfilm reel. 35 mm.
China -- Politics and government -- 1912-1949 -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4550.
¥Á¥DÉOªk¨î = MIN ZHU YU FA ZHI  [MICROFORM]/ MIN ZHU YU FA ZHI BIAN JI BU.
[Shanghai shi] : Shanghai shi fa xue xue hui, hua dong zheng fa xue yuan, 
1979-1987.
v.
Description based on: 1982, 4; title from cover.
Issues for <1982, 4> called also <zong di 33 qi>.
Microfiche. Aug.1979-1987. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu 
kou gong si, n.d. 59 microfiches.
Law -- China -- Periodicals.
China -- Politics and government -- 1976- -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
5383.
¥Á±Ú¾Ç¬ã¨s¶°¥Z
MIN ZU XUE YAN JIU JI KAN  [MICROFORM] / ZHONGSHAN WEN HUA JIAO YU GUAN 
BIAN JI = ETHNOLOGICAL STUDIES.
Zug : IDC, [197-?]. 
Di 1 qi (May 1936)-di 6 qi (Aug. 1948). 
25 microfiches : ill. ; 11 x 15 cm.
Reproduction of original: Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936-1948.
Ethnology -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4191.
©ú¤ß¶° = MING XIN JI [MICROFORM] / CHEN JINKUN ...[ET.AL.]. 
[S.l. : s.n.], 1946.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, 19--. 1 microfilm reel ; 
35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5529.
¦Ì¯×¿¤·¨®a·¾½Õ¬d
MIZHI XIAN YANGJIAGOU TIAO CHA [MICROFORM] / YAN'AN NONG CUN TIAO CHA TUAN 
ZHU.
Beijing : Sheng huo {168} du shu {168} xin zhi {168} san lian si dian, 
1957.
169 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Mizhi xian (China) -- Rural conditions.
LOCATION = mbamo. 
5527. ¼¯µn«C¦~ = MO DENG QING NIAN [MICROFORM].
Shanghai : Mo deng qing nian she, 1929-1930.
Di 1 juan di 1 qi (1929 nian 12 yue [Dec. 1929])-di 1 juan di 2 qi (1930 
nian 4 yue [Apr. 1930]).
v. : ill.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 5 microfiches ; 11 x 15 cm.
LOCATION = mbamf. 
4535.
¥Ø«e¤¤°êÄÒªº²Õ´°ÝÃD
MU QIAN ZHONGGUO DANG DE ZU ZHI WEN TI [MICROFORM] / ZHOU ENLAI ZHUAN.
[S.l. : s.n.], 1929.
44 p.
Cover title: Qi dao bao xun.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Communism -- China.
LOCATION = mbamo. 
5530.
Back to Top 

N
«nªÀ = NAN SHE [MICROFORM].
Shanghai : Nan she, Xuantong 2?-min guo 12 [1910?-1923]. 
Di 1 ji ([Xuantong 2 nian 2 yue? [Feb. 1910?])-di 22 ji (min guo 12 nian 12
yue [Dec. 1923]).
22 v.
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 6 microfilm reels ; 35 mm. Low reduction.
Chinese literature -- 20th century -- Collected works.
LOCATION = mbamo. 
6247. 
LOCATION = mbamo. 
4552.
«n¶¯ª½Áõ¦{§Ó
NANXIONG ZHI LI ZHOU ZHI [MICROFORM] : [34 JUAN, SHOU 1 JUAN] / [HUANG 
QIQIN BIAN ZUAN ; YU BAOCHUN XIU]. 
Zug : IDC, [197-?]. 
40 microfiches : ill. ; 9 x 13 cm.
Caption title: Zhi li Nanxing zhou zhi.
Reproduction of: 1824 ed.
Nanxiong xian (China) -- History.
LOCATION = mbamf. 
4185.
¤W®ü°Ó·~Àx»W»È¦æ«H°U³¡ = NEI GUO GONG ZHAI YAO LAN [MICROFORM].
Shanghai : Shang ye chu xu yin hang, Min guo 20 [1931]. 
168 p.
Microform. Shanghai, China : Fudan University, 1997. On one microfilm reel 
with other items ; 35 mm. (Pre-Kangzhan and Kangzhan Period Preservation 
Project ; microform no. 97-0217:03) Master negative held by Fudan 
University.
Debts, Public -- China.
Bonds -- China.
LOCATION = mbamo. 
5531. °f¬yªº¤é¤l = NI LIU DE RI ZI [MICROFORM] : HU FENG DI LIU PI PING LUN WEN JI / HU FENG 
ZHU.
Shanghai : Xi wang she, 1947.
212 p. ; 19 cm.
Shou zuo zhe xie yu 1944-1946 nian chun de wen yi lun wen ji za wen.

1 microfilm reel.
Chinese literature -- 20th century -- History and criticism.
LOCATION = mbamo. 
5532.
¤k¤l¥@¬É = NU ZI SHI JIE [MICROFORM].
[Shanghai] : Changshu nu zi shi jie she, [1904-1907?].
monthly.
Microfilm. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian wei suo zhong 
xin, 1988. 1 microfilm reel ; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6297.
«ã¦¿Àܤé³ø. «O¤s«° = NUJIANG TAO RI BAO. BAOSHANCHENG [MICROFORM].
Baoshancheng : Nujiang tao ri bao she, 1943-1944.
Began in Minguo 31 nian [1942] 11 yue; 1942-?, No.1-?
v. : ill.
Microfilm. 11.May.Minguo 32 nian [1943]-9.Aug.Minguo 33 nian [1944]. 
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei zhong xin, n.d. 2 
reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6234.
Back to Top 

P
¥­µ¥ = PING DENG [MICROFORM].
San-fan shi :  Ping she, 1927-
1 microform reel.
Chinese -- United States -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4554.
Back to Top 

Q
´Á¥Z ¯Á¤Þ = QI KAN SUO YIN [MICROFORM] / ZHONGSHAN WEN HUA JIAO YU GUAN BIAN.
Shanghai shi : Gai guan, 1933-1937.
Di 1 juan, di 1 qidi 8 juan, di 4 qi.
8 v.
Monthly.
Microfilm. Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, 
Association of Research Libraries, 1972. 8 microfilm reels. 35 mm ; Low 
reduction.
Chinese periodicals -- Indexes -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4494.
¶x¤s°ó¶° = QIAN SHAN TANG JI [MICROFORM] : [40 CH{232}UAN FU LU 1 CH{232}UAN] / YAN 
SONG ZHUAN.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
2 microfilm reels ; 35 mm.
Microreproduction of: Ming Jiajing jian kan ben.
LOCATION = mbamo. 
4995.
¼ç·Ë¥ý¥Í¶°
QIANXI XIAN SHENG JI [MICROFORM] : [18 J{232}UAN] / SONG LIAN ZHUAN ; HUANG
PU XUAN BIAN.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
Microreproduction of: Ming Tianshun 1 nian (1457) ed.
LOCATION = mbamo. 
4993.
³ì²ø²¤½¶°
QIAO ZHUANGJIAN GONG JI [MICROFORM] : [10 CH{232}UAN] / QIAO YU ZHUAN.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
Microreproduction of: Ming Longqing 5 nian (1571) kan ben.
LOCATION = mbamo. 
4992.
²MÄÒ¹ê¿ý = QING DANG SHI LU [MICROFORM]. 
[Nanjing?] : Jiang nan wan bao, Min guo 17 [1928].
516 p.
"Qi min guo 14 nian 10 yue ji min guo 16 nien 7 yue". 
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel. 35 mm.
Zhongguo guo min dang -- Purges.
Zhongguo gong chan dang.
China -- Politics and government -- 1912-1928.
LOCATION = mbamo. 
5488.
²MÄÒ¹B°Ê·§½× = QING DANG YUN DONG GAI LUN [MICROFORM]. 
[Shanghai] : Zhong shan shu dian, Min guo 16 [1927].
236 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel. 35 mm.
Zhongguo guo min dang -- Discipline.
Zhongguo guo min dang -- Purges.
China -- Politics and government -- 1912-1949 -- Sources.
LOCATION = mbamo. 
5489.
²M»X¥j¨®¤ý©²Âæ±¥»
QING MENGGU CHE WANG FU CANG QU BEN.  [MICROFORM] / JIN PEILIN ZHU BIAN.
Beijing : Shou du tu shu guang : Beijing gu ji chu ban she, 1991.
v.
Includes indexes.
Qing chao ben 1379 zhong.
Microfilm. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei zhong 
xin, 1994. 74 microfilm reels ; 16 mm.
Qu -- Qing dynasty, 1644-1912.
Chinese drama -- Qing dynasty, 1644-1912.
Folk drama, Chinese -- Qing dynasty, 1644-1912.
LOCATION = mbamo. 
6263.
²Mij³ø = QING YI BAO [MICROFORM] = JOURNAL OF POPULAR OPINION.
Beijing : China National Microforms Import and Export Co., [1983]. 
4 microfilm reels.
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Sources.
LOCATION = mbamo. 
4506. 


ã»O¸Ö¤å·|½Z­«½s
QIONGTAI SHI WEN HUI GAO CHONG BIAN [MICROFORM] : [24 J{232}UAN] / QIU JUN 
ZHUAN.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
2 microfilm reels ; 35 mm.
Microreproduction of: Ming Tianqi yuan nian (1621) kan ben.
LOCATION = mbamo. 
4999.
¥þ°ê¥D­n³ø¥Z¸ê®Æ¯Á¤Þ
QUAN GUO ZHU YAO BAO KAN ZI LIAO SUO YIN [MICROFORM].
Shanghai.
Whole no. 1-57 (Mar. 20, 1955-July 1959).
13 microfilm reels ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
Chinese periodicals -- Indexes.
Newspapers -- China -- Indexes.
LOCATION = mbamo. 
4508.
¥þ°êÁ`®Ñ¥Ø = QUAN GUO ZONG SHU MU [MICROFORM].
Beijing.
1949-1957.
4 microfilm reels ; mm.
Microfilm. Center for Chinese Research Materials. Positive.
China -- Imprints.
LOCATION = mbamo. 
4509.
¸s²³ = QUN ZHONG [MICROFORM].
Xianggang : Qun zhong zhou kan she.
Chuang kan hao (Min guo 36 nian 1 yue- [1947])-
v. ; 26 cm.
Weekly.
Communism -- China -- Periodicals.
China -- History -- Civil War, 1945-1949 -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4511.
¸s²³¤u§@¤â¥U = QUN ZHONG GONG ZUO SHOU CE [MICROFORM] / DONG BEI RI BAO SHE BIAN.
Jiamusi : Dongbei shu dian, Min guo 36 [1947]. 
131 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5490.
Back to Top 

R
REN MIN RI BAO [MICROFORM]. 
Handan shi : Ren min ri bao she, 1946-
Chuang kan hao (min guo 35 nian 5 yue 15 ri [May 15, 1946])-
v. : ill. ; 55 cm.
Daily.
Issues for have transliterated title: Ren min ri bao; <1990-> Renmin ribao.
Published: Beijing, 1949-
Imprint varies.  1977- published by Beijing : China National Microforms 
Import & Export Corp.
Microfilm. Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, 
Association of Research Materials. microfilm reels.
China Handan shi.
China Peking.
LOCATION = mbamo. 
4539. 
LOCATION = meaef. 
9986 J876. 

¤H¥Á¤é³ø = REN MIN RI BAO [MICROFORM] = RENMIN RIBAO.
Beijing : Ren min ri bao.
Chuang kan hao (1 July 1985-). 
v : ill. ; 54 cm.
Description based on: July 1st, 1987.
Subtitle changed  1991 to: People's daily.
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import & Export Corp. 
microfilm reels.
China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6133. 
LOCATION = meaef. 
9986 J876H. 

¤H¥Á¤é³ø = REN MIN RI BAO = RHENMIN RIBAO.
Handan shi : Ren min ri bao she, 1946-
Chuang kan hao (min guo 35 nian 5 yue 15 ri [May 15, 1946])-
v. : ill. ; 55 cm.
Daily.
Issues for     have transliterated title: Ren min ri bao; <1990-> Renmin 
ribao.
Published: Beijing, 1949-
Available on microfilm from the Hoover Institution Microfilm Division.
China Handan shi.
China Peking.
LOCATION = meaef. 
9986 J876. 
LOCATION = mbamo. 
4539.
¤é³ø¯Á¤Þ = RI BAO SUO YIN [MICROFORM]. 
Shanghai : Zhongshan wen hua jiao you guan,
7 microfilm reels.
LOCATION = mbamo. 
4540. ¦p¯o³¢¤ó©vÃÐ = RUGAO GU SHI ZONG PU  [MICROFORM] / GU YONGNAN.
[?] : [?], Minguo 9 nian [1920]. 
11 ce.
v.
Microfilm. Minguo 9 nian [1920]. Nanjing : Zhongguo hai fu suo wei zi liao 
zhi zuo zhong xin, n.d 1 reel; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6261.
¦p¯o¤é³ø. ¦p¯o = RUGAO RI BAO. RUGAO [MICROFORM]. / ZHU ANJIN [ZHU BIAN ?]. 
Rugao : Rugao ri bao she, 1943-1944.
No.1768-
v. : ill.
[Began] in Minguo 23 nian [1934]; 1934-[?], No.1-[?]; original title: Xin 
gao bao.
Microfilm. 23.Jul.1943-30.Dec.1944. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan
wen xian suo wei zhong xin, n.d. 2 reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6240.
¦p¯o±i¤ó±ÚÃÐ : 11 ¨÷, ­º  1 ¨÷
RUGAO ZHANG SHI ZU PU : 11 JUAN, SHOU 1 JUAN  [MICROFORM] / LIU BANGHUAI 
BAI ZHUAN.
[?] : Jiu yi tang, Guangxu 18 nian [1892?]. 
12 ce.
v.
The original book was printed by wooden type.
Microfilm. Guangxu 18 nian [1892?]. Nanjing : Zhongguo hai fu suo wei zi 
liao zhi zuo zhong xin, n.d 1 reel; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6252.
·çª÷¿¤(¦¿¦è)§Ó : 16¨÷
RUIJIN XIAN (JIANGXI) ZHI : 16 JUAN / CHEN FANG ZUAN ; ZHANG GUOYING XIU.
[China], Guangxu yuan nian [1875]. 
16 v.
Blockprint.
Double leaves, oriental style, in case.
Qing Tongzhi 13 nian [1874] xiu.
Microfilm. 1 microfilm reel : negative ; 35 mm.
Ruijin xian (China) -- History.
LOCATION = mbamo. 
5025.
Back to Top 

S
¤T¦~¨Óªº°ê¥Á­²©R­x
SAN NIAN LAI DE GUO MIN GE MING JUN [MICROFORM] / JIANG ZHONGZHENG [JIESHI]
ZHUAN SHU.
Shanghai : Guang ming shu ju, Min guo 18 [1929]. 
178 p. ; 19 cm.
Microform. Stanford, Calif : Hoover Institution, 1966? 1 microform reel ; 
35 mm.
Guo min ge ming jun -- History.
China -- History -- Northern Expedition, 1926-1928.
LOCATION = mbamo. 
5535. ±½¿º³ø. ©ø©ú = SAO DANG BAO. KUNMING [MICROFORM].
Kunming : [Sao dang bao she], Li Chengyi fa xing, 1943-1945.
Began on May 2, 1935.[Hankou?]. 
v. : ill.
Daily.
Microfilm. 1.Nov.Minguo 32 nian [1943]-11.Nov.Minguo 34 nian [1945]. 
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei zhong xin, n.d. 5 
reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6242.
°Ó·~¤ë³ø = SHANG YE YUE BAO [MICROFORM] = THE NATIONAL JOURNAL OF COMMERCE.
[S.l.] : Harvard Yenching, [19--]. 
3 microfilm reels.
Microreproduction.
LOCATION = mbamo. 
4556 : r6-8.
¤W®ü¹Ù¤Í = SHANGHAI HUO YOU [MICROFORM]. 
Shanghai : Gong shang you yi hui, 1920-1921.
Di 1 ce ([min guo] 9 nian [1920] 10 yue 10 ri)-
Ceased in 1921.
v.
Weekly.
Title from caption.
Microfiche. Beijing, China : China National Microforms Import & Export 
Corporation (Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si), 2 
microfiches ; 10 x 15 cm.
Labor and laboring classes -- Shanghai -- Periodicals.
Labor and laboring classes -- Shanghai -- Societies.
LOCATION = mbamf. 
5388.
¤W®ü ¶i¥X¤f °Ó¦æ ­nÄý
SHANGHAI JIN CHU KOU SHANG HANG YAO LAN [MICROFORM] : HAN YING DUI ZHAO / 
SHI YE BU GUO JI MAO YI JU BIAN.
Shanghai : Shi ye bu guo ji mao yi ju, 1933.
418, 71 p. : ill.
Microform. Shanghai, China : Fudan University, 1997. On one microfilm reel 
with other items ; 35 mm. (Pre-Kangzhan and Kangzhan Period Preservation 
Project ; microform no. 97-0217:02) Master negative held by Fudan 
University.
Foreign trade regulation -- China.
Merchants -- Shanghai (China) -- Directories.
Shanghai (China) -- Commerce.
LOCATION = mbamo. 
5536. ¤W®ü ·s³ø = SHANGHAI XIN BAO [MICROFORM].
Shanghai : Zi lin yang hang, [1861-1872]. 
Di 1 hao (Xianfeng 11 nian 10 yue 19[?] ri [Nov. 21[?] 1861])-ti 884[?] hao
(Tongzhi 7 nian 12 yue 16[?] ri [Jan. 28[?] 1869]); Xin shi 1 (Tongzhi 7 
nian 12 yue 20[?] ri [Feb. 1[?] 1869])- Xin shi 836 (Tongzhi 11 nian 12 yue
2 ri [Dec. 31, 1872]). 
v. ; cm.
Daily (except sunday) July 2,1872-Dec. 31, 1872.
Three times a week, May 7, 1862-June 29, 1872.
Weekly, Nov. 21[?], 1861-May 6, 1862.
No.1-44 (Nov. 21[?] 1861-June 22[?] 1862) and many other issues missing.
Microfilm. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei zhong 
xin, 1986. 7 reels; 35 mm.
China Shanghai.
LOCATION = mbamo. 
6235.
¤W®üÁ`°Ó·|¤ë³ø
SHANGHAI ZONG SHANG HUI YUE BAO [MICROFORM] = JOURNAL OF GENERAL CHAMBER OF
COMMERCE OF SHANGHAI.
[Stanford, Calif] : Hoover Institution, [19--]. 
Began with July 1921 issue.
5 microfilm reels.
Microreproduction.
LOCATION = mbamo. 
4556.
¤Ö¦~¥@¬É = SHAO NIAN SHI JIE [MICROFORM]= YOUTH WOULD.
[Shanghai] : [Shanghai dong ya tu shu guan], 1920.
1 v.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d. 
1 microfilm reels ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274. 

¤Ö¦~¤¤°ê = SHAO NIAN ZHONGGUO  [MICROFORM] = JOURNAL OF THE YOUTH CHINA ASSOCIATION.
[Shanghai] : [Shao nian Zhongguo xue hui], 1919-1924.
4 v.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d. 
4 microfilm reels ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274. 

¥Ó³ø = SHEN BAO [MICROFORM].
Shanghai : Shen bao bao guan, 1872-1949.
Di 1 hao (Tong zhi ren shen 3 yue 23 ri, ying 4 yue 30 ri [Apr. 30, 1872])-
Ceased in 1949.
v. ; 21 cm.
Some vols. are wanting in the reproduction.
Microfilm. Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, 
Association of Research Libraries, 197?-  131microfilm reels; 35mm.
LOCATION = mbamo. 
4557. ¥Í¬¡¦b©µ¦w = SHENG HUO ZAI YAN'AN [MICROFORM] / LU PING BIAN.
[Xi'an : Xin hua shu she, 1938]. 
182 p. ; 18 cm.
Includes 16 articles.
Fu: Shan bei bian qu de xin bian hua / Xu ying.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[1966?]. 1 reel ; 35 mm.
Yan'an shi (China) -- History.
LOCATION = mbamo. 
5538. 

¥Í¬¡¶g¥Z = SHENG HUO ZHOU KAN  [MICROFORM] / SHENG HUO ZHOU KAN SHE BIAN.
Shanghai : Sheng huo shu dian, 1925-1933.
Di yi juan di yi qi (1925 nian 10 yue)-di 8 juan di 50 qi (1933 nian 12 
yue).
v.
Microfilm. Oct.1925-Dec.1933. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu
kou gong si, n.d. 5 reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6248.
¹ê³ø = SHI BAO [MICROFORM].
Beijing : [s.n.],
Oct. 1, 1928-Apr. 30, 1944(Lack some issues).
Began with Oct. 1, 1928 issue.
Daily.
Microfilm. Oct. 1, 1928-<Apr. 30, 1944>:[Lack some issues] Washington, 
Center for Chinese Research Material, Association of Research Libraries. 18
microfilm reels; 35 mm.
Beijing(China)--Newspapers; Peking(China)--Newspapers; China--Newspapers.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945.
LOCATION = mbamo. 
4560.
®É¥N¶g¥Z ²Ä26´Á = SHI DAI ZHOU KAN DI 26 QI [MICROFORM].
Nanjing : Shi dai zhou kan she, 1946.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, 19--. 1 microfilm reel ; 
35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5541.
¥v¦a¾Ç³ø = SHI DI XUE BAO [MICROFORM] : JOURNAL OF THE HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL 
SOCIETY.
Zug : IDC, [197-?]. 
Vol. 1, no. 1 (Nov. 1921) - v. 4, no. 1 (Oct. 1926). 
53 microfiches : ill. ; 11 x 15 cm.
Reproduction of original: Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1921-1926.
Official publication of the Nanjing gao deng shi fan shi di yan jiu hui.
China -- History -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4182. ¹ê¸Ü = SHI HUA [MICROFORM].
Shanghai : Zhongguo gong chan dang zhong yang wei yuan hui, 1930-1931.
No. 1 (Oct. 1930)-no. 9 (Feb. 1931).
6 nos.
Irregular.
Microfilm. Stanford, Calif., Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reels, 35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4559.
¹ê¸Ü = SHI HUA [MICROFORM].
Beijing.
Di 1 hao (min guo 19 nian 10 yue 30 ri [Oct. 30, 1930])-di 13 qi (1931 nian
3 yue 5 ri) [?].
v.
Every fifty day.
Title from masthead.
Microfiche. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d.
1 microfiche; 11 x 15 cm.
Zhong guo gong chan dang -- Periodicals.
Communism -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
5384.
®É½×¿ï¶° = SHI LUN XUAN JI [MICROFORM] / YU QI BIAN.
Shanghai : Zhi xin yin shu ju, 1937.
2, 372 p.
Chinese microfilm.
"Filmed for East Asian Collection, Stanford University, Stanford, Calif., 
by Bay Microfilm, Inc., Palo Alto, Calif., Jan. 11, 1963."
Gong ren jie ji fan dui fa xi si zhu yi -- Wei gong ren jie ji de fan dui 
fa xi si zhu yi de tong yi er dou zheng -- Di qi cu guo ji da hui jue yi 
zhi yi -- Di qi cu guo ji da hui jue yi zhi er -- Xin xing shi yu xin zheng
ce -- Ba yi xuan yan -- Shi er yue jue yi an -- Guan yu tu di zheng ce de 
zhi shi -- Zhi Guo min dang shu -- Guan yu min zhu gong he guo de jue yi --
Wei du li zi you xing fu de Zhongguo er fen dou -- Lun zuo pai -- Lun min 
zhu gong he guo de kou hao -- Zhongguo gong chan dang zhong yang gei 
Zhongguo Guo min dang san zhong juan hui dian -- Lun kang ri min zu tong yi
zhan xian zhu wen ti -- Gong gu guo nei he ping zhun bei dui ri gang zhan -
- Mao Zedong guan yu Zhong-Ri wen ti ji Xi'an shi bian de tan hua.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Bay Microfilm Inc., 1963. 1 microfilm reel ;
35 mm. s1963    caun a.
Communism -- China.
China -- History -- Republic, 1912-1949.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5540. 


¸Õ½×¤¤°ê¤H¥Á¥Á¥D²Î¤@¾Ô½u
SHI LUN ZHONGGUO REN MIN MIN ZHU TONG YI ZHAN XIAN [MICROFORM] ZHANG ZHIYI 
ZHU.
Beijing, Ren min chu ban she, 1958.
4, 373 p. 19 cm.
Microfilm. Washington, D.C. Center for Chinese Research Materials, 
Association of Research Libraries, 1973. 1 reel ; 35 cm.
Zhongguo gong chan dang -- Discipline.
China -- Politics and government -- 1949-
LOCATION = mbamo. 
5539.
¥v¾Ç»P¦a¾Ç = SHI XUE YU DI XUE [MICROFORM] = HISTORY AND GEOGRAPHY.
Zug : IDC, [197-?]. 
No. 1 (1926 - no. 4 (1928). 
14 microfiches : ill. ; 11 x 15 cm.
Reproduction of: Reprint ed. Taipei : Wen hai chu ban she, 1971, originally
published in Shanghai.
China -- History -- Periodicals.
China -- Historical geography -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4183.
¥v¾Ç¤ë¥Z = SHI XUE YUE KAN.
[Kaifeng : Henan ren min chu ban she,
v. : ill. ; 27 cm.
Bimonthly.
Monthly <1957>
Description based on: 1957 nian 1 yue hao [Jan. 1957].
Issues for <1985, 1> called also <zong 153 qi>
Issued by: Zhongguo shi xue hui Henan fen hui, Jan. 1957; Henan sheng li 
shi xue hui, 1985, 1.
China -- History -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4558. 
LOCATION = meap. 
2451 S577 : NO.135-140/1982-8376.
¤Q¤ë­²©R¹ï¤¤°ê­²©Rªº¼vÅT
SHI YUE GE MING DUI ZHONGGUO GE MING DE YING XIANG [MICROFORM] / DING 
SHOUHE, YIN XUYI, ZHANG BOZHAO ZHU.
Beijing : Ren ming chu ban she, 1957.
2, 180 p. : ill. ; 19 cm.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- History.
LOCATION = mbamo. 
5542. 


¥Û­î¸ê®Æ«Ç¦@­ê¸ê®Æ
SHISOU ZI LIAO SHI GONG FEI ZI LIAO [MICROFORM] / [SHISOU ZI LIAO SHI YUAN 
BIAN].
Stanford : Hoover Institution, 1960.
21 microfilm reels : ill.
Documents obtained by the Hoover Institution, Stanford University, in 1960 
from the National Government of China in Taiwan with the permission of Vice
President Chen Cheng.
Also referred to as the Documents on the "Kiangsi Soviet".
Reel 21 contains index.
Zhongguo gong chan dang -- History -- Sources.
Communism -- China -- Sources.
Kiangsi Province (China) -- Politics and government -- Sources.
LOCATION = mbamo. 
5474.
½ç¶¢°ó½Z = SI XIAN TANG GAO [MICROFORM] : [10 J{232}UAN FU LU 1 CH{232}UAN] / XIA YAN 
ZHUAN ; TIAN RUCHENG BIAN]. 
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
Microreproduction of : Ming Jiajing 25 [1546] nian Hangzhou kan ben.
LOCATION = mbamo. 
5056.
«ä·Q¬Fªv±Ð¨| = SI XIANG ZHENG ZHI JIAO YU. / [MICROFORM] ZHONGGUO REN MIN DA XUE SHU BAO 
ZI LIAO SHE BIAN,
Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she,
v.
Monthly.
Description based on: 1980.1; title from cover.
Microform. 1980-1992. Beijing : [Zhongguo] ji xie gong ye bu ji xie biao 
zhun hua yan jir suo, n.d. 253 microfiches.
Issued by: Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin, 1986-
Zhongguo gong chan dang -- Party work -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
5394.
[Social movements] =  [¬FªÀ]
[SOCIAL MOVEMENTS] =  [ZHENG SHE].  [MICROFORM] / [UNION RESEARCH INSTITUT 
(HONG KONG) BIAN].
[Xianggang] : [Xianggang jin hui da xue tu shu guan], [1995]. 
6 reels. [reel 2, 3, 5. 7, 9, 14.]. 
Clippings from [newspapers and magzines, 1955-1971].
Reel 2. Fu nu yun dong Juan 3 (xu)-8 -- Fu nu fu zhuang gai ge Juan 1-2 -- 
Er tong Juan 1-3 (wei wan) -- Reel 3. Fu nu er tong yun dong Juan 15-18 -- 
Er tong yun dong Juan 1, 2 -- Reel 5. Qing gong wen ti Juan 1, 2 -- Fu nu 
er tong wen ti Juan 1-3 -- Reel 7. Gong ren jiao yu Juan 7 (wei wan) -- 
Gong nong lian meng, Lao dong bao xian, Nu gong, qing gong wen ti -- Fu nu 
yun dong Juan 1, 2 -- Pei he guo ji fu nu yun dong -- Er tong yun dong Juan
1, 2 (wei wan) -- Reel 9. Gong ren jiao yu Juan 4 (xu)-6 -- Fu nu er tong 
yun dong Juan 1-3 -- Er tong yun dong -- Qing nian yun dong Juan 1 (wei 
wan) -- Reel 14. Zong lei; Lao gong yun dong (Quan juan) -- Fu nu yun dong 
(Quan juan) -- Er tong, qing nian yun dong (Quan juan).
Microfilm. 1955-1971. [Xianggang] : [Xianggang qin hui da xue tu shu guan],
19??. 6 microfilm reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274. Ĭ³ø (®ü¦{ª©). ¦¿Ä¬ = SU BAO (HAIZHOU BAN). JIANGSU [MICROFORM].
Jiangsu : Niu Changyao fa xing, 1946.
[Began] in Dec.Minguo 26 nian [1937], 1937-[?], No.1-[?].
v. : ill.
Daily.
Microfilm. 27.Jun.1946-28.Dec.1946.[1945]. Beijing : Zhonghua quan guo tu 
shu guan wen xian suo wei zhong xin, n.d. 1 reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6238.
Ĭ¥_¯u¬Û = SU BEI ZHEN XIANG / LUO BINSUN ZHU.
[S.l.] : Li xiang chu ban she, 1947.
3, 9, 282 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966, 1 microfilm reel. 35 mm.
Kiangsu, China (Province) -- Description and travel.
LOCATION = mbamo. 
5543.
Ĭºû®J¤¤°ê = SUWEI'AI ZHONGGUO [MICROFORM]. 
[Mosike : Sulian wai guo gong ren chu ban she], 1933.
227 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, 1966. 1 microfilm reel ; 
35 mm.
Zhongguo gong chan dang.
Communism -- China.
LOCATION = mbamo. 
5544.
¤Ó¥Õ = TAI BAI [MICROFORM] = THE SATIRIST.
Shanghai : Sheng huo shu dian, Min guo 23-  [1934-
Di 1 juan di 1 qi-   = Chuang kan hao-
v. : ill. ; 27 cm.
Semimonthly.
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import & Export Co., [1983].
1 microfilm reel; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
4561.
¤Ó®v¸Û·N§B¼B¤å¦¨¤½¶°
TAI SHI CHENGYI BO LIU WENCHENG GONG JI [MICROFORM] : [18 JUAN / LIU JI 
ZHUAN] ; FAN XIANKE BIAN CI.
Zhending fu : zhi fu Yu Dechang zi xing, [Ming Jiajing 35 i.e. 1556]. 
10 v. : port.
Caption title.
Block print: 10 columns ; 23 words.
Microfilm. Taipei : National Central Library, [1979]. 1 microfilm reel ; 35
mm.
LOCATION = mbamo. 
4989. 

Back to Top 

T
¤Ó¦æ¦æ¸p = TAIHANG XING SHU [MICROFORM] : 1946 NIAN ZHONG YAO WEN JIAN HUI JI / 
TAIHANG QU XING ZHENG GONG SHU.
[China] : Xie cheng yin shua chang, [1946]. 
154 p.
Chinese microfilm.
Min zheng lei -- Cai zheng lei -- Jian she lei -- Jiao yu lei -- Si fa lei.
Microfilm. [Stanford, Calif. : Stanford University, Hoover Institution on 
War, Revolution, and Peace, 196-?] 1 microfilm reel ; 35 mm. s1960    caun 
a.
Zhongguo gong chan dang.
Communism -- China.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
Taihang Mountains (China) -- History.
LOCATION = mbamo. 
5547.
°Q¨ª¦¯³ø = TAO CHI XUN BAO [MICROFORM].
Xianggang : Tao chi xun bao she, 1926.
no.1 (Jul. 1926)-no.9( Oct. 1926).
9 nos.
Microfilm. Stanford, Calif. : The Hoover Institution, 1966. 1 microfilm 
reel; 35 mm.
Anti-communist movements -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4562.
Ä˶V¤é³ø. Ä˨R = TENG YUE RI BAO. TENGCHONG [MICROFORM].
Tengchong : Wu Baoquan fa xing, 1938-1948.
Began on 27.Aug.Minguo 26 [1937]; 1937-?, No.1-?
v. : ill.
Daily.
Microfilm. 1.Nov.Minguo 27 nian [1938]-1.Jun.Minguo 37 nian [1948]. Beijing
: Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei zhong xin, n.d. 3 reels; 
35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274. 

¹Ï®ÑÀ]¾Ç³q°T = TU SHU GUAN XUE TONG XUN [MICROFORM] = TUSHUGUANXUE TONGXUN.
Beijing : Beijing tu shu guan, 1958-1960.
1958 nian di 1 qi (Feb. 1958)-1960 nian di 4 qi (Apr. 1960).
22 nos. : ill.
Monthly, 1959-1960.
Bimonthly, 1957-1958.
Title from cover.
Microfilm. Washington, D.C., cLibrary of Congress Photoduplication Service,
1964. 2 microfilm reel. 35 mm.
Library science -- Periodicals.
Libraries -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4565. ¦«¬£¦b¤¤°ê = TUO PAI ZAI ZHONGGUO [MICROFORM] / CHEN SHAOYU [WANG MING],  XU TELI DENG 
[ZHU]. 
Jinhua : Xin Zhongguo chu ban she, Min guo 28 [1939]. 
184 p.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[1966?]. 1 reel ; 35 mm.
Fourth International.
Zhongguo gong chan dang.
Trotsky, Leon, 1879-1940.
Communism -- China.
LOCATION = mbamo. 
5551.
Back to Top 

W
¨L®×¬ö­n = WANG AN JI YAO [MICROFORM] / [ZHONG YANG LU JUN JUN GUAN XUE XIAO?]. 
[Chengdu] : Zhong yang lu jun jun guan xue xiao, Min kuo29 [1940]. 
160 p.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[196-] 1 microfilm reel : positive ; 35 mm.
Wang, Jingwei, 1883-1944.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945.
LOCATION = mbamo. 
5558.
¨Lºë½Ã½æ°ê±K¬ù
WANG JINGWEI MAI GUO MI YUE [MICROFORM] : GUI LEI DENG CHANG DI YI PAO / 
BIAN JI QING NIAN SHE ; [GAO CHONGWU, TAO XISHENG DENG ZHU]. 
[S.l. : Qing nian she, Min guo 34 [1945]. 
32 p.
"Ri Zhi xin guan xi diao zheng yao gang" : p. 18-28.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[196-] 1 microfilm reel ; 35 mm.
Wang, Jingwei, 1883-1944.
China -- Politics and government -- 1937-1945.
China (National government, 1940-1945). 
LOCATION = mbamo. 
5561.
¨Lºë½Ã¬O¤°»òªF¦è
WANG JINGWEI SHI SHEN MO DONG XI [MICROFORM] : DI 2 JI / LIAO YIFU BIAN 
ZHU.
Suixi : Liang nan chu ban she, min guo 28 [1939]. 
2, 76 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1970. 1 microfilm reel ; 35 mm.
Wang, Jingwei, 1883-1944.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5562.
¨L ºë½Ã ¥ý¥Í ³Ìªñ ºt»¡
WANG JINGWEI XIAN SHENG ZUI JIN YAN SHUO [MICROFORM] / WANG ZHAOMING ZHUAN.
[France] : Fa guo du er Zhonghua yin zi ju, Min guo 8 [1919].
37 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Wang, Jingwei, 1883-1944 -- Views on society.
China -- History -- Republic, 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5560. ¨Lºë½Ã¨¥¦æ¿ý = WANG JINGWEI YAN XING LU [MICROFORM] / SHI XISHENG BIAN.
Shanghai : Guang yi shu ju, min guo 22 [1933]. 
2 v.
Microfilm. Stanford, Calif. : Stanford University, Hoover Institution on 
War, Revolution, and Peace, 1966. 1 microfilm reel : positive ; 35 mm. 
s1966    caun a.
Wang, Jingwei, 1883-1944 -- Views on government.
China -- History -- Republic, 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5563.
¨Lºë½Ã»P¤é¥» = WANG JINGWEI YU RIBEN [MICROFORM] / QING, WEI BIAN JI.
[S.l. : s.n.], 1939.
6, 198 p.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution on 
War, Revolution, and Peace, [196-] 1 microfilm reel : positive ; 35 mm.
Wang, Jingwei, 1883-1944.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945.
LOCATION = mbamo. 
5564.
µp«n¨ÆÅܪº¯u¬Û¤ÎĬ¥_¨ÆÅܪº¯u¬Û
WANNAN SHI BIAN DE ZHEN XIANG JI SUBEI SHI BIAN DE ZHEN XIANG [MICROFORM] /
[CHEN YI ZHU]. 
[Yan'an, 1944]. 
17, 6, 12 p. : maps.
Includes English translation, with added title: Communist account of the 
clashes with the Chinese National Government in Kiangsu and Anhui, 1939-
1941.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[1966?] 1 microfilm reel ; 35 mm.
China. Lu jun. Jun, xin 4.
LOCATION = mbamo. 
5509.
°°ÂX¤j·|¸q»P¨L°fºë½Ã
WEI KUO DA HUI YI YU WANG NI JINGWEI [MICROFORM]/ ZHONGGUO GUO MING DANG 
XUAN QUAN PU BIAN.
Nanking : s.n., 1930.
246 p.
Microfilm. Washington, D.C. : Library of Congress Photoduplication Service.
1 microfilm reel; 35 mm.
Wang, Jingwei, 1883-1944.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945.
Treason -- China.
China -- History -- 1927-1949.
Chinese history, 20th century.
LOCATION = mbamo. 
5559. ¤åµÑ = WEN CUI [MICROFORM].
Shanghai : Wen cui she,
No. 1(Oct. 9, 1945)-No. 22(Mar. 6, 1947).
Weekly.
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation.
2 microfilm reel; 35 mm.
China -- Politics and government -- Periodicals.
China -- Social conditions -- Periodicals.
China -- Economic conditions -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4571.
¤å©u¤ë¥Z = WEN JI YUE KAN [MICROFORM].
Shanghai : Wen xue ji kan she, Min guo 25 [1936]. 
Di 1 juan di 1 qi = Chuang kan hao (Min guo 25 nian 6 yue [June 1936]) - Di
2 juan di 1 qi (Min guo 25 nian 12 yue [Dec. 1936]). 
13 nos. : ill.
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983? 1 microfilm reel. 35 mm. Low reduction.
Literature -- Periodicals.
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4566.
¤åª« = WEN WU.
Beijing : Wen wu chu ban she, 1959-
1959 nian, di 1 qi-
v. : ill. ; 26 cm.
Monthly.
Title from cover.
Issues for 1959 nian, di 1 qi- also called zong 101 hao.
Publication suspended 1967-1971.
Issues for 1973, 7- have table of contents also in English; some issues 
have summaries of some of the articles in English.
China -- Antiquities -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4573. 
LOCATION = msto. 
PF174 BA EA P 2061 W022 : NOS. 284-295/1980. 
LOCATION = meap. 
2061 W022. 
¤åÄm = WEN XIAN [MICROFORM].
Shanghai : Feng you shu wu, 1938-1939.
Di 1 juan (min guo 27 nian 10 yue [Oct. 1938])-di 8 juan (min guo 28 nian 5
yue [May 1939]). 
8 nos. : ill.
Publisher and date from mounted colophon.
Supplements accompany some numbers.
Microfilm. Stanford, Calif. : The Hoover Instituion, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945 -- China -- Periodicals.
Communism -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4567.
¤å¾Ç = WEN XUE  [MICROFORM] / JIANGSU SHI FAN XUE YUAN TU SHU GUAN WEN XUE SHE 
BIAN JI.
Shanghai : Sheng huo shu dian fa xing, min guo 22 nian[1933]-min guo 26 
nian[1937]. 
Di 1 juan di 1 hao min guo 22 nian qi yue yi ri - Di jiu juan di si hao min
guo 26 nian shi yue yi ri.
9 v.
Monthly.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d. 
9 microfilm reels ; 35 mm.
Chinese literature -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6246.
¤å¾Ç³ø = WEN XUE BAO [MICROFORM] = LITERATURE PRESS.
Shanghai : Wen xue bao fa xing ke ; Beijing : distributed by China 
Publications Center.
v. : ill. ; 56 cm.
Description based on; 49 (March 4, 1982); title from masthead.
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import & Export Corp. 
microfilm reels.
Chinese literature -- Periodicals.
Chinese newspapers.
China -- Literatures -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6135.
¤å¾ÇÂO³ø = WEN XUE CONG BAO [MICROFORM].
Di 1 qi (min guo 25 nian 4 yue [Apr. 1936])-di 4 qi (min guo 25 nian 7 yue 
[July 1936]). 
v.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 6 microfiches ; 11 x 15 cm.
LOCATION = mbamf. 
4538. ¤å¾Çµû½× = WEN XUE PING LUN [MICROFORM].
Beijing : Ren min wen xue chu ban she,
No. 5-6 (1959)-no. 1-6 (1960)-no. 1-6 (1961)-no. 1-6 (1962)-no. 1-6 (1963).
Bimonthly.
Microfilm. <Nuo. 5-6, 1959-1963>. Washington, D.C. : Library of Congress 
Photoduplication Service. 2 microfilm reels; 35 mm.
Literature -- History and criticism -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4568.
¤åÃÀ = WEN YI [MICROFORM].
Shanghai : Xian dai wen yi yan jiu she, Min guo 22 [1933]. 
Di 1 juan di 1 qi (Min guo 22 nian 10 yue [Oct. 1933])-Di 1 juan di 3 qi 
(Min guo 22 nian 12 yue [Dec. 1933]).
3 nos. ; 21 cm.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1995?. 6 microfiches ; 11 x 15 cm.
Chinese literature -- 20th century -- Periodiclas.
LOCATION = mbamf. 
4539.
¤åÃÀ³ø = WEN YI BAO [MICROFORM].
Beijing : Wen yi bao she, etc.
No. 19-24 & index (1959)-no. 1-24 & index (1960)-no. 1-12 (1961)-no. 1-12 
(1962)-no. 1-12 (1963).
Semimonthly, Monthly.
Published by Ren min chu ban she, 1961-1963.
Microfilm. <Nuo. 19-24, 1959-nuo. 12, 1963>. Washington, D.C. : Library of 
Congress Photoduplication Service. 2 microfilm reels; 35 mm.
Chinese literature -- Periodicals.
Chinese drama.
LOCATION = mbamo. 
4569.
¤åÃÀÂø»x = WEN YI ZA ZHI [MICROFORM] / DAIHANG WEN LIAN BIAN.
Taihang : Taihang xin hua ri bao guang, min guo 35-36 [1946-1947]. 
Di 1 juan di 1 qi (min guo 35 nian 3 yue [Mar. 1946])-di 4 juan di 4 qi 
(min guo 36 nian 12 yue [Dec. 1947]).
v.
Microfilm. Beijing : National Library of China, 198{246}. 1 microfilm reel 
; 35 mm.
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4570.
¤å¦r§ï­² = WEN ZI GAI GE [MICROFORM].
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she,
Monthly, 1961-1963.
Semimonthly, 1959-1960.
Microfilm. <1957-1966>. Washington, D.C. : Center for Chinese Research 
Materials, ARL. 6 microfilm reels; 35 mm.
Language and languages -- Periodicals.
Chinese language -- Reform -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4572. ¯Î·½¿¤·s§Ó = WENGYUAN XIAN XIN ZHI [MICROFORM] : [12 JUAN] / [YAN ERSHU ZONG ZUAN ; XIE 
CHONGJUN ZHU XIU]. 
Zug : IDC, [197-?]. 
6 microfiches : ill. ; 19 x 12 cm.
Reproduction of: 1820 ed.
Wengyuan xian (China) -- History.
LOCATION = mbamf. 
4194.
Back to Top 

X
À¸¼@³ø = XI JU BAO [MICROFORM].
Beijing.
Index & no. 19-24 (1959)-no. 1-24 (1960)-no. 1-24 (1961)-no. 1-12 (1962)-
no. 1-12 (1963).
3 microfilm reels ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
Chinese drama.
LOCATION = mbamo. 
4521. 

À¸¼@¬ã¨s = XI JU YAN JIU [MICROFORM].
Field not romanized.
No. 5-6 (Oct.-Dec. 1959)-no. 1 (Apr. 1960).
1 microfilm reel ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
Chinese drama -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4522. 

§Æ±æ = XI WANG [MICROFORM].
Shanghai : Xi wang chu ban she, min guo 26 [1937]. 
Di 1 juan di 1 qi (min guo 26 nian 3 yue [Mar. 1937])-di 1 juan di 2 qi 
(min guo 26 nian 3 yue [Mar. 1937]. 
v.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 2 microfiches ; 11 x 15 cm.
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4528. 

§Æ±æ = XI WANG [MICROFORM].
Chongqing : Xi wang she, min guo 34-   [1945-
Di 1 ji di 1 qi (min guo 34 nian 1 yue [Jan. 1945])-di 2 ji di 4 qi (min 
guo 35 nian 8 yue [Aug. 1946]).
v.
Vol. 1 no. 2 published in Jan. 1946.
Microfiche. Beijing :cChina National Microforms Import & Export Corporation,
198{246}. 8 microfiches ; 11 x 15 cm.
LOCATION = mbamo. 
4523. ·Hªù¤j¾Ç¾Ç³ø. ªÀ·|¬ì¾Çª© = XIAMEN DA XUE XUE BAO. SHE HUI KE XUE BAN [MICROFORM].
Xiamen : Xiamen da xue yan jiu bu,
No. 1(1958); No. 1-2(1959); No. 1(1960).
Quarterly, 1962-1964.
Three issues a year, 1961.
One to two issues a year,  -1960.
Microfilm. <1958-1960> Washington, D.C. : Library of Congress 
Photoduplication Service. 1 microfilm reel; 35 mm.
Some articles and table of contents also in English.
Social sciences -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4524.
²{¥N ¦ò¾Ç = XIAN DAI FO XUE [MICROFORM].
Beijing.
No. 10-12 (1959)-no. 1-8 (1960)-no. 3-6 (1961)-no. 1-6 (1962)-no. 1-6 
(1963).
1 microfilm reel ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
Buddha and Buddhism -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4527. 

²{¥N·s»D = XIAN DAI XIN WEN [MICROFORM].
Shanghai : Lian he bian yi she, Min guo 36 [1947]. 
Di 1 nian di 1 qi (Min guo 36 nian 5 yue [May 1947])-Di 1 nian di 7 qi (Min
guo 36 nian 6 yue [Run. 1947]).
7 nos. : ill., ports ; 26 cm.
Title from cover.
Copy filmed: Best copy available: no.6, p.133, characters missing.
Microfilm. v.1, nuo.1-7 [1947] [Stanford, Calif. : Hoover Institution, 197-
?. 1 microfilm reel. 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5506. 

¥ýÅX = XIAN QU [MICROFORM].
[S.l.] : Zhongguo she hui zhu yi qing nian tuan zhong yang zhi xing wei 
yuan hui.
v. ; mm.
Monthly.
Gong qing tuan (China) -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
5391.
ÂQ¾É¶g³ø = XIANG DAO ZHOU BAO [MICROFORM] = THE GUIDE WEEKLY.
Shanghai : Xiang dao zhou bao she, 1922-1927.
Di 1 qi (1922 nian 9 yue [Sept. 1922])-di 201 qi (1927 nian 7 yue [July 
1927]).
v.
Microfiche. Beijing : New China Microfilm Corporation, 1981. 44 microfiches
; 11 x 15 cm.
China -- Politics and government -- 1912-1928 -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4529. XIANG GAO JI [MICROFORM] : [33 JUAN] / JIANG MIAN ZHU ; YIN CONGJIAN JI.
[China : s.n.], Jia jing jia yan [1554]. 
20 v.
On double leaves, oriental style.
Caption title.
Guangxi An cha shi Wang Zongmu kan ben.
Microfilm. Taipei, Taiwan : National Central Library, 1968. 1 microfilm 
reel; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5009. 

¤p¤é³ø = XIAO RI BAO [MICROFORM].
Shanghai : Xiao ri bao she, min guo 8 [1919]. 
Di 1 hao (min guo 8 nian 4 yue 1 ri [Apr. 1, 1919])-di 40 hao (min guo 8 
nian 5 yue 10 ri [May 10, 1919]).
v. : ill.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 2 microfiches ; 11 x 15 cm.
LOCATION = mbamf. 
4530. 

¤p»¡ = XIAO SHUO [MICROFORM].
Xianggang; Shanghai : Xiao shuo yue kan she, 1948-1952.
Vol. 1, no. 1(1948)-vol. 6, no. 6(1952). 
Monthly(Two volumes a year, each contains 6 monthly issues).
Published in Hongkong July 1948-Sept. 1949; in Shanghai Dec. 1950-Jan. 1952
by Zhonghua quan guo wen xue gong zuo zhe xie hui, Shanghai fen hui.
Cumulative index available on film leader.
Microfilm. Vol. 1(1948)-vol. 6(1952). Washington, D.C. : Center for Chinese
Research Materials , Association of Research Libraries. 3 microfilm reels; 
35 mm.
Chinese fiction, 20th century.
Chinese literature, 20th century.
Chinese short stories.
LOCATION = mbamo. 
4525.
¤p»¡®a = XIAO SHUO JIA [MICROFORM] = SIAOSHUOGIA.
Shanghai : Xiao shuo jia yue kan she, min guo 25 [1936]. 
Di 1 juan di 1 qi (min guo 25 nian 10 yue [Oct. 1936])-di 1 juan di 2 qi 
(min guo 25 nian 12 yue [Dec. 1936]).
v.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 5 microfiches ; 11 x 15 cm.
Fiction -- Periodicals.
Chinese fiction -- 20th century -- Periodicals.
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4531. ¤p»¡ªL = XIAO SHUO LIN [MICROFORM].
Shanghai : Xiao shuo lin bian ji suo, 1907-1908.
No. 1(Feb.1907)-No. 12(Sept. 1908).
Began with Feb. 1907 issue, ceased with Sept. 1908 issue.
12 nos. : ill. ; 21 cm.
Monthly.
Microfilm. Nuo. 1(Ran. 1907)-Nuo. 12(Sept. 1908). Washington, D.C. : Center
for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries. 1 
microfilm reel ; 35 mm.
Chinese fiction, 20th century.
Chinese literature.
Chinese short stories.
LOCATION = mbamo. 
4526.
·s½s¤èÁÖ³ÓÄý = XIN BIAN FANG YU SHENG LAN [MICROFORM] / ZHU MU BIAN.
[China : s.n.], Jiaxi ji hai [1239] xu.
24 v.
Microfilm. Taipei : Guo li zhong yang tu shu guan, [1981?]. 1 microfilm 
reel ; 35 mm.
China -- Historical geography.
China -- Description and travel.
LOCATION = mbamo. 
5000.
·s¼é = XIN CHAO  [MICROFORM] / BEIJING DA XUE XIN CHAO SHE BIAN JI.
Beijing : Guo li Beijing da xue chu ban bu, min guo 8 nian [1919]-min guo 
11 nian [1922]. 
Di 1 juan di 1 hao min guo 8 nian 1 yue 1 ri - Di 3 juan di 2 hao min guo 
22 nian.
3v.
Irruglar.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d. 
2 microfilm reels ; 35 mm.
Chinese literature -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6274.
·s©w¤E°ì§Ó = XIN DING JIU YU ZHI [MICROFORM] : [10 J{232}UAN] / [WANG CUN DENG ZHUAN ; 
FANG JIA ZENG DING]. 
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
Microreproduction of: Jiu chao ben.
China -- Historical geography.
LOCATION = mbamo. 
5011. ·s°Ê¦V = XIN DONG XIANG [MICROFORM].
Kunming : Yunnan ri bao she,
Vol. 1, no. 1-12(1938)-vol. 2, no. 1-7, 9-12(1939)-vol. 3, no. 1, 3-
8(1940).
Semimonthly.
Microfilm. Vol. 1, no. 1(1938)-vol. 3, no. 8(1940). Washington, D.C., 
Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries. 1
reels. 35 mm.
Education -- China -- Periodicals.
China -- Economic conditions -- Periodicals.
China -- Politics and government -- 1912-1949 -- Periodicals.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945.
LOCATION = mbamo. 
4534.
·s¨àµ£³ø. ¤W®ü = XIN ER TONG BAO. SHANGHAI [MICROFORM]. / LI BAIYING ZHU BIAN.
Shanghai : Zhonghua shu ju xiao peng you she : 1934-1937.
[Began] on 4.Dec.Minguo 22 nian [1933]-[?], No 1-[?].
v. : ill.
Weekly.
Microfilm. 23.Apr.1934-21.Jun.1937. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan
wen xian suo wei zhong xin, n.d. 1 reel; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6239.
¨¯¥è­²©R¥v¤¤¤å®Ñ¥Ø
XIN HAI GE MING SHI ZHONG WEN SHU MU [MICROFORM] / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE 
YUAN JIN DAI SHI YAN JIU SUO TU SHU SHI, HUA DONG SHI FAN DA XUE LI SHI XI 
ZI LIAO SHI, HUA ZHONG SHI FAN XUE YUAN XIN HAI GE MING SHI YAN JIU SHI HE 
BIAN.
[S.l. : s.n.],  1980.
p. 202-278.
"Zhe ge shu mu shi zai Hua dong shi fan da xue li shi xi zi liao shi 1963 
nian bian yin de "Xin hai ge ming shi shu mu" ji chu shang..."--P. 278.
Title on microfiche: Xinhai geming Zhongwen shumu (A list of Chinese books 
on the 1911 revolution).
"F/J9"--Microfiche header.
Microfiche. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, 
[1984?]. 1 microfiche ; 11 x 15 cm.
China -- History -- Revolution, 1911-1912 -- Bibliography.
LOCATION = mbamf. 
5386.
·sµØ¤é³ø. µØ¥_ª© = XIN HUA RI BAO. HUA BEI BAN [MICROFORM] = SINXUA RHBAO.
Shanxi Qinxian : [s.n.], min guo 28-32 [1939-1943]. 
Di 1 hao (min guo 28 nian yuan yue 1 ri [Jan. 1, 1939])-di 838 hao (min guo
32 nian 9 yue 13 ri [Sept. 13, 1943]).
v. : ill.
Microfilm (copy 1). Beijing : Guo li Beijing tu shu guan, 1964. 1 microfilm
reel ; 35 mm. Low reduction.
Microfilm (copy 2). Washington, D.C. : Center for Chinese Research 
Materials, Association of Research Libraries, 1974. 1 microfilm reel ; 35 
mm.
Chinese nespapers -- China -- Qinxian (Shansi Province, China). 
LOCATION = mbamo. 
4529. 
LOCATION = mbamo. 
4528. ·sµØ¤é³ø. ¤Ó¦æª© = XIN HUA RI BAO. TAIHANG BAN [MICROFORM] = SINXUA-RHBAO.
Shanxi Taihang : Xin hua ri bao she, min guo 32-38 [1943-1949]. 
Di 1 hao (min guo 32 nian 10 yue 1 ri [Oct. 1, 1943])-di 1449 hao (min guo 
38 nian 8 yue 19 ri [Aug. 19, 1949]).
v.
Microfilm. Beijing : Guo li Beijing tu shu guan, 1983. 6 microfilm reels ; 
35 mm.
Chinese newspapers -- China -- Taihang.
LOCATION = mbamo. 
4530.
·sµØ¤é³ø = XIN HUA RI BAO [MICROFORM] = XINHUA RIBAO.
Nanjing : Xin hua ri bao she, 1949-
Began 30 April 1949.
v. ; 55 cm.
Description based on: Di 11330 hao (1 July 1980). 
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import & Export Corp. 
microfilm reels.
China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6134.
·sµØ¤ë³ø = XIN HUA YUE BAO [MICROFORM].
Beijing : Xin hua yue bao she,
No. 1, 1949-No. 260, 1966(Lack some issues).
Frequency varies, monthly or semimonthly.
Microfilm. <Nuo. 1, 1949-No. 260, 1966:[Lack some issues]> Washington, D.C.
: Center for Chinese Research Materials, ARL., 63 microfilm reels; 35 mm.
China -- Politics and government -- Periodicals.
China -- Foreign relations -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4531.
·s¦¿¥_¤é³ø. «n³q = XIN JIANG BEI RI BAO. NANTONG [MICROFORM].
Nantong : Xin jiang bei ri bao she, 1935-1936.
No.1793-;[began] in Minguo 18 nian [1929], 1929-[?], No.1-?.
v. : ill.
Daily.
Microfilm. 19.Feb.1935-17.Nov.1936. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan
wen xian suo wei zhong xin, n.d. 4 reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6241.
·s¥Z§º¾Ç¤h¥þ¶° = XIN KAN SONG XUE SHI QUAN JI [MICROFORM] : [33 J{232}UAN] / SONG LIAN 
ZHUAN.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
Incomplete.
Microreproduction of : Ming Jiajing 30 (1551) nian kan ben.
LOCATION = mbamo. 
5010. XIN KE ZHANG TAIYUE XIAN SHENG WEN JI [MICROFORM] : [47 J{232}UAN] / ZHANG 
JUZHENG ZHUAN.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
2 microfilm reels ; 35 mm.
Microreproduction of: Ming Wanli ren zi (1612) ed.
LOCATION = mbamo. 
4985.
·s¥Á³ø = XIN MIN BAO [MICROFORM].
[Beibing] : Xin min hui,
Jan. 1, 1938-Apr. 30, 1944.
v.
Daily.
Includes evening edition (Xin min  wan bao).  Morning and evening editions 
filmed together on same reels, in sequential order.  List of missing issues
at beginning of each reel.
Microfilm. Washington, Center for Chinese Research Materials, A.R.L. 1974. 
12 reels.  35 mm.
Official organ of Xin min hui.
China Peking.
LOCATION = mbamo. 
4532.
·s«C¦~ = XIN QING NIAN [MICROFORM].
Guangzhou : Guangzhou ping min shu she, Guangzhou Xin qing nian she, 1923-
1926.
No.1, 15.6.1923 - No.4, 12.1924 ; No.1, 22.4.1925 - No.5, 25.7.1926.
v. ; 24 cm.
Title from header: Xin qingnian = New youth.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
16 microfiches ; 11 x 15 cm.
LOCATION = mbamf. 
5392.
·s¥Í = XIN SHENG [MICROFORM].
Shanghai : Xin sheng zhou kan she, Min guo 23-24 [1934-1935]. 
Di 1 juan di 1 qi (Min guo 23 nian 2 yue [Feb. 1934]) - Di 2 juan di 22 qi 
(Min guo 24 nian 6 yue [Jun. 1935]).
66 nos. : ill.
Weekly.
Title from cover.
Microfilm, Peking : China National Microforms Import & Export Corporation, 
19uu. 2 microfilm reels. 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
4533.
·s¥@¬ö = XIN SHI JI [MICROFORM] / [BALI XIN SHI JI SHU BAO JU].
Shanghai : Bali xin shi ji she, 1907-1910.
no. 1-121; June 22, 1907-May 21, 1910.
121 nos. ill. 27 cm.
Weekly.
Facsimile ed.
Microfilm. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei zhong 
xin ; [Wuhan] : Hubei sheng tu shu guan, 1992. 1 microfilm reel ; 16 mm.
Anarchism -- Periodicals.
Chinese students -- Foreign countries -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6278. 


·s¤åÃÀ = XIN WEN YI.
Shanghai : Shui mo shu dian, min guo 18-   [1929-
Di juan di 1 hao (min guo 18 nian 9 yue [Sept. 1929])-
v. : ill. ; 21 cm.
Publication suspended, July 1930-Sept. 1940.
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import and Export Corp., 
1983. 2 microfilm reels ; 35 mm. Low reduction.
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4535.
·s»yªL = XIN YU LIN [MICROFORM]= NEW LITERATURE CIRCLES / XIN YU LUIN SHE BIAN JI.
[Shanghai] : [Guang hua shu ju], min guo 23 nian[1934].
1 v.
semi-monthly.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d. 
1 microfilm reels ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274.
·s¤ë¤ë¥Z = XIN YUE YUE KAN [MICROFORM]. 
Shanghai : Xin yue shu dian,
3 microfilm reels.
LOCATION = mbamo. 
4536.
®}¤ó®ü¶¨¶° = XU SHI HAI YU JI [MICROFORM] : [BA SHI JUAN] / XU XUEMO ZHU.
Donghai : Xu shi, Ming Wanli ding chou [1577], Wanli ren zi [1612] xiu bu.
24 v.
Title on title frame and container: Xu shi hai ou ji.
On double leaves, oriental style.
Microfilm. Taipei : Guo li zhong yang tu shu guan, [1978?]. 3 microfilm 
reels ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5012.
®}¤å±Ó¤½¶° = XU WENMIN GONG JI [MICROFORM] : WU JUAN / XU JIN ZHUAN.
[China] : Xu Xuansu, Longqing 2 nian [1568]. 
2 v.
Caption title.
Shi 2 juan; wen 3 juan.
On double leaves, oriental style.
Microfilm. [Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan suo ying shi, [1978?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5013.
¼ñ¦{©²§Ó = XUNZHOU FU ZHI [MICROFORM] : [38 JUAN] / [WANG JUNCHEN BIAN ZUAN ; WEI DU 
ZHU XIU]. 
Zug : IDC, [197-?]. 
56 microfiches : ill. ; 9 x 13 cm.
Reproduction of: 1874 ed.
Xunzhou (China) -- History.
LOCATION = mbamf. 
4189. 

Back to Top 

Y
¿P¨Ê¾Ç³ø = YANJING XUE BAO [MICROFORM].
Beijing : Yanjing da xue,
No. 1(June 1927)-No. 40(June 1951).
nos.  ill. 26 cm.
Semiannual.
Published semiannually by: Yanjing da xue tu shu guan; Yanjing da xue guo 
xue yan jiu suo; Yanjing xue bao she, 1927-1951.
Publication Suspended Dec. 1941-June 1946.
Microfilm. Nuo. 1(June 1927)-Nuo. 40(June 1951). Washington, D.C. Library 
of Congress Photoduplication Service. 7 Microfilm reels; 35 mm.
Text in Chinese, with added table of contents and summaries also in 
English.
Issued by Yanjing da xue guo xue yan jiu suo, Yanjing da xue Hafo Yanjing 
xue she Beijing ban gong chu, etc.
Chinese philology -- Periodicals.
Chinese literature -- Periodicals.
China -- History -- Periodicals.
Chinese studies(Sinology). 
LOCATION = mbamo. 
6291. 

¯q¥@³ø = YI SHI BAO [MICROFORM].
Tianjin : Yi shi bao she,
Feb. 18, 1936-July 18, 1937.
Began with Oct. 10, 1915 issue.
Microfilm. <Feb. 18, 1936-Jul. 18, 1937:[lack some issues]> Washington, 
D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research 
libraries. 7 microfilm reels; 35 mm.
Tianjin(China)--Newspapers; Tientsin(China)--Newspapers; China--Newspapers.
LOCATION = mbamo. 
4537. 

Ķ¤å = YI WEN [MICROFORM].
Shanghai : Sheng huo shu dian, 1934-1-37.
Di 1 juan di 1 qi (min guo 23 nian 9 yue [Sept. 1934])-di 2 juan zhong kan 
hao (min guo 24 nian 9 yue [Sept. 1935]) ; xin 1 juan di 1 qi (min guo 25 
nian 3 yue [Mar. 1936])-xin 3 juan di 4 qi (min guo 26 nian 6 yue [June 
1937]).
29 v. : ill. ; 23 cm.
Publication suspended: Oct. 1935-Feb. 1936.
Microfilm. Beijing : China National Microforms Import & Export Corp., 1984.
5 microfilm reels ; 35 mm.
Literature -- Translations into Chinese -- Periodicals.
Chinese literature -- Translations from foreign languages -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4538. 

¤@¶g¶¡ = YI ZHOU JIAN [MICROFORM].
Shanghai : Xian dai shu ju, min guo 23 [1934]. 
Di 1 juan di 1 qi (min guo 23 nian 5 yue [May 1934])-di 1 juan di 6 qi (min
guo 23 nian 6 yue [June 1934]). 
v. : ill.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 3 microfiches ; 11 x 15 cm.
LOCATION = mbamf. 
4532. ­^¼w¿¤§Ó = YINGDE XIAN ZHI [MICROFORM] : [16 JUAN] / [LU DIANBANG ZONG ZUAN ; HUANG 
PEIRONG ZHU XIU]. 
Zug : IDC, [197-?]. 
27 microfiches ; 9 x 13 cm.
Reproduction of: 1824 ed.
Yingde xian (China) -- History.
LOCATION = mbamf. 
4190. 

¥Ã¥Í = YONG SHENG [MICROFORM].
Shanghai : Yong sheng zhou kan she, min guo 25 [1936]. 
Di 1 juan di 1 qi (min guo 25 nian 3 yue [Mar. 1936])-di 1 juan tii 17 qi 
(min guo 25 nian 6 yue [June 1936]).
v. : ill.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 5 microfiches ; 11 x 15 cm.
LOCATION = mbamf. 
4540. 

¬ê°^¥b¤ë¥Z = YU GONG BAN YUE KAN [MICROFORM].
Beijing.
Di 1-7 juan. Zong shu di [1]-82 (Min guo 23 nian 3 yue 1 ri - Min guo 26 
nian 7 yue 16 ri [1934-1937].
7 v. in 10. : ill., facsim., maps (part fold., part col.), ports. ; 27 cm.
Issues for Mar.-Aug. 1934 have no whole numbering but constitute no. 1-12.
English title various: 1934-Feb. 16, 1935. The evolution of Chinese 
geography.
Cumulative author index included v. 1-3.
Microfilm. Washington, D.C. : Library of Congress Photoduplication Service,
19??. 4 microfilm reels ; 35 mm.
China -- Historical geography -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6291. 

»y¤å±Ð¾Ç = YU WEN JIAO XUE [MICROFORM].
Shanghai : Huadong shi fang da xue,
No. 10(whole no. 38)(1959).
Microfilm. <Nuo. 10, 1959>. Washington, D.C. : Library of Congress 
Photoduplication Service. 1 microfilm reel; 35 mm.
Chinese languages -- Study and teaching -- Periodicals.
Language and languages -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4574. 

»y¤å¾Ç²ß = YU WEN XUE XI [MICROFORM].
Beijing : Ren min qiao yu chu ban she,
No. 1-6 (whole no. 100-105) (1960).
Monthly.
Microfilm. <Nuo. 1-6, 1960>. Washington, D.C. : Library of Congress 
Photoduplication Service. 1 microfilm reel; 35 mm.
Chinese language -- Study and teaching -- Periodicals.
Language and languages -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4575. 


°K¤¤­¦¥ý¥Í§åµû­ð§Bªê·J¶°
YUAN ZHONGLANG XIAN SHENG PI PING TANG BOHU HUI JI [MICROFORM] / [TANG YIN 
ZHU ; YUAN HONGDAO PING]. 
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
Running title: Tang Bohu hui ji.
Microreproduction of : Ming mo si mei tang kan ben.
LOCATION = mbamo. 
5076.
°K¦{©²§Ó, 15, 16, 19¨÷
YUANZHOU FU ZHI, 15, 16, 19 JUAN [MICROFORM] : [3 CH{232}UAN] / CHEN DEWEN 
DENG XIU.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
1 microfilm reel ; 35 mm.
Microreproduction of : Ming Jiajing 22 (1543) nian kan ben.
Yuanzhou fu (China) -- History -- Sources.
LOCATION = mbamo. 
5075.
¤ë¤ë¤p»¡ = YUE YUE XIAO SHUO [MICROFORM].
Shanghai : Yue yue xiao shuo she,
No. 1-24( Oct 1906-Dec. 1908).
24 nos. ; cm.
Microfilm. <Nuo. 1(Oct. 1906)-Nuo. 24(Dec. 1908)>. Washington, D.C. : 
Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries. 3
microfilm reel; 35 mm.
Chinese fiction.
Chinese short stories.
LOCATION = mbamo. 
4576.
Back to Top 

Z
¦b·R°ê¥D¸qºX¼m¤U¹Îµ²«e¶i
ZAI AI GUO ZHU YI QI ZHI XIA TUAN JIE QIAN JIN [MICROFORM] / ZHONGGUO MIN 
ZHU TONG MENG ZONG BU XUAN CHUAN WEI YUAN HUI BIAN. SHENYANG SHI JIAN / LUO
LONGJI ZHU.
[Beijing : Zhongguo min zhu tong meng zong bu xuan chuan wei yuan hui], 
1951; Shanghai : Liang you tu shu yin shua gong si, 1931.
127 p. ; 19 cm ; 19, 15, 18, 5 p. ; 10 * 14 cm.
Fu: Guan yu ai guo zhu yi zhong yao wen jian mu lu suo yin.
1 microfilm reel.
Patriotism.
Mukden Incident, 1931.
LOCATION = mbamo. 
5537.
¦A¥Í = ZAI SHENG [MICROFORM] = THE NATIONAL RENAISSANCE.
Washington, D. C. : Center for Chinese research materials, ARL, 1972.
8 microfilm reels.
LOCATION = mbamo. 
a MIC/o 4564. ¾Ô¦a = ZHAN DI [MICROFORM].
Hankou : Zhan di she, min guo 27 [1938]. 
Di 1 juan di 1 qi (min guo 27 nian 3 yue [Mar. 1938])-di 1 juan di 6 qi 
(min guo 27 nian 6 yue [June 1938]). 
v.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 3 microfiches ; 11 x 15 cm.
Chinese literature -- 20th century -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4522.
®i¶}¤Ï¬Ù»P¦Û§Ú§åµû = ZHAN KAI FAN SHENG YU ZI WO PI PING [MICROFORM].
Shandong : [s.n., 19--?]. 
86 p.
Master microform held by: CSt-H.
Microfilm. Stanford, Calif. : Stanford University, Institution on War, 
Revolution and Peace, 19--. 1 microfilm reel ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5475.
­õ¾Ç¬ã¨s = ZHE XUE YAN JIU [MICROFORM].
Beijing : Zhe xue yan jiu chu ban she,
No. 10-11/12(1959)-no. 1-7/8(1960)-no. 1-6(1961)-no. 1-6(1962)-no. 1-
6(1963).
Bimonthly, 1961-
Monthly, 19  -1960.
Cumulative index available.
Originally published by: ke xue chu ban she, 1959-1960.
Microfilm. <Nuo. 10, 1959-Nuo. 6, 1963> Washington, D.C. : Library of 
Congress Photoduplication Service. 2 microfilm reels; 35 mm.
Philosophy -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4491.
®ý¦¿¤é³ø = ZHEJIANG RI BAO [MICROFORM].
Hangzhou : Zhejiang ri bao she, Qing Guangxu 34 nian [1908] - [?].
Di 1 juan 1908 nian 5 yue 24 ri - Di 3 juan 1911 nian 11 yue 1 ri.
nos.  : ill.
Daily.
Microfilm. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei zhong 
xin ; [Hangzhou] : Zhejiang tu shu guan, 1989. 3 microfilm reels; 35mm. Low
reduction.
China Hangzhou shi.
Newspapers.
LOCATION = mbamo. 
6280.
®ý¦¿³q§Ó = ZHEJIANG TONG ZHI [MICROFORM] : [72 J{232}UAN] / XUE YINGQI ZHUAN.
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, [197-?]. 
2 microfilm reels : ill. ; 35 mm.
Microreproduction of: Ming Jiajing 40 (1561) kan ben.
Chekiang Province (China) -- History -- Sources.
LOCATION = mbamo. 
4987. ¬Fªk¬ã¨s = ZHENG FA YAN JIU [MICROFORM].
Field not romanized.
No. 1-6 (1959)-no. 1-3 (1960)-no 1-4 & index (1961)-no. 1-4 & index(1962)-
no. 1-4 and index (1963).
1 microfilm reel ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
Political science -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4493.
[Social movements] =  [¬FªÀ] = [ZHENG SHE].
[Xianggang] : [Xianggang jin hui da xue tu shu guan], [1995]. 
6 reels. [reel 2, 3, 5. 7, 9, 14.]. 
Clippings from [newspapers and magzines, 1955-1971].
Reel 2. Fu nu yun dong Juan 3 (xu)-8 -- Fu nu fu zhuang gai ge Juan 1-2 -- 
Er tong Juan 1-3 (wei wan) -- Reel 3. Fu nu er tong yun dong Juan 15-18 -- 
Er tong yun dong Juan 1, 2 -- Reel 5. Qing gong wen ti Juan 1, 2 -- Fu nu 
er tong wen ti Juan 1-3 -- Reel 7. Gong ren jiao yu Juan 7 (wei wan) -- 
Gong nong lian meng, Lao dong bao xian, Nu gong, qing gong wen ti -- Fu nu 
yun dong Juan 1, 2 -- Pei he guo ji fu nu yun dong -- Er tong yun dong Juan
1, 2 (wei wan) -- Reel 9. Gong ren jiao yu Juan 4 (xu)-6 -- Fu nu er tong 
yun dong Juan 1-3 -- Er tong yun dong -- Qing nian yun dong Juan 1 (wei 
wan) -- Reel 14. Zong lei; Lao gong yun dong (Quan juan) -- Fu nu yun dong 
(Quan juan) -- Er tong, qing nian yun dong (Quan juan).
Microfilm. 1955-1971. [Xianggang] : [Xianggang qin hui da xue tu shu guan],
19??. 6 microfilm reels; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274.
¬F¨ó¤åÄm = ZHENG XIE WEN XIAN [MICROFORM] / LI SHI WEN XIAN SHE BIAN XUAN.
[S.l.] : Li shi wen xian she, Min guo 35 [1946]. 
6, 235 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
China -- Politics & government -- 1937-1945 -- Sources.
LOCATION = mbamo. 
5480.
¬Fªv³ø§i = ZHENG ZHI BAO GAO [MICROFORM]. 
[S.l. : s.n.], Min guo 18 [1929]. 
72 p.
Ben shu wei Wang Zhaoming ling dao guo min dang gai zu pai yin shua pin.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[196-] 1 microfilm reel ; 35 mm.
Zhongguo guo min dang -- History -- Sources.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5479.
¬Fªvºõ»â°Ñ¦Ò¸ê®Æ
ZHENG ZHI GANG LING CAN KAO ZI LIAO [MICROFORM] / ZHONGGUO JIE FANG QU REN 
MIN DAI BIAO HUI YI CHOU BEI WEI YUAN HUI MI SHU CHU BIAN.
[China] : Zhongguo jie fang qu ren min dai biao hui yi chou bei wei yuan 
hui mi shu chu, 1945.
112 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5477.
¬Fªv ¤u§@ ½×ÂO
ZHENG ZHI GONG ZUO LUN CONG [MICROFORM]. DI 1 CE / GUO MIN GE MING JUN SHI 
BA JI TUAN JUN (BA LU JUN) ZHENG ZHI BU BIAN.
[S.l. : Ba lu jun jun zheng za zhi she], 1941.
2, 221 p.
Contains essays by Wang JiaXiang ... et al.
Microfilm. Hoover Institution, Stanford University, 1966. 1 reel : 35 mm.
China. Lu jun. Lu jun, di 8.
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945.
China -- Politics and government -- 1912-1949.
LOCATION = mbamo. 
5478.
¬Fªv¾Ç²ß = ZHENG ZHI XUE XI [MICROFORM].
Field not romanized.
No. 19-24 (whole no. 67-72) (1959)-no. 3 (whole no. 75) (1960).
1 microfilm reel : positive ; mm.
Semimonthly, 1950-
Monthly, 1955-58.
Began with Ran. 1955 issue. Cf. New serial titles, 1950/60.
Vols. for  -Feb. 1958 have title only in characters.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
China (People's Republic of China, 1949- ) -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4492.
¥u¦³Ä¬ºû®J¯à°÷±Ï¤¤°ê = ZHI YOU SUWEI'AI NENG GOU JIU ZHONGGUO [MICROFORM] / MAO ZEDONG ZHU.
Moscow : Si lian wai guo gong ren chu ban zhe, 1934.
112 p. : port.
"Zhonghua Siwei'ai gong he guo zhong yang zhi xiang wei yuan hui yu ren min
wei yuan hui dui di er ci quan guo Siwei'ai dai biao da hui di bao gao he 
jie lun" -- Editor's note.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1970. 1 microfilm reel ; 35 mm.
Communism -- China.
LOCATION = mbamo. 
5485.
¤¤¦@»P¥Á·ù¤Äµ²¤§¨Æ¹ê
ZHONG GONG YU MIN MENG GOU JIE ZHI SHI SHI [MICROFORM] / SHANGHAI SHI DIAO 
CHA CHU BIAN.
[S.l. : s.n.], 1947?
p.
Chinese microfilm.
Microfilm. [Stanford, Calif.] : Stanford University Photographic Dept., 
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, 196-?] 1 microfilm reel ;
35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5492.
¤¤¦@»P¥Á·ù¤§¤Äµ²
ZHONG GONG YU MIN MENG ZHI GOU JIE [MICROFORM] / JUNPING BIAN.
[S.l. : s.n.], 1947.
p.
Chinese microfilm.
Microfilm. [Stanford, Calif.] : Stanford University Photographic Dept., 
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, 196-?] 1 microfilm reel ;
35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5491. ¤¤¬y = ZHONG LIU [MICROFORM].
Shanghai : Zhong liu she, min guo 25-26 [1936-1937]. 
Di 1 juan di 1 qi (min guo 25 nian 9 yue [Sept. 1936])-di 2 juan di 10 qi 
(min guo 26 nian 8 yue [Aug. 1937]).
2 v.
Semimonthly.
Microfilm. China National Microforms Import & Export Corporation, 1983. 1 
microfilm reel ; 35 mm. Low reduction.
Chinese literature -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4519.
¤¤¥¡¬Fªv·|ijªZº~¤À·|¤ë³ø
ZHONG YANG ZHENG ZHI HUI YI WUHAN FEN HUI YUE BAO [MICROFORM].
Nanjing : Zhongguo guo min dang zhong yang zhi xing wei yuan hui Wuhan 
zheng zhi fen hui mi shu chu, 1928.
V.1 no.1 (Jul. 1928)-v.2 no.1(Nov. 1928).
2 v.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1968. 1 microfilm reel; 35 mm.
China -- Politics and government -- 1927-1937 -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4520.
¤¤­ì = ZHONG YUAN [MICROFORM].
Chongqing : Qun yi chu ban she, min guo 32-34 [1943-1945]. 
Chuang kan hao (min guo 32 nian 6 yue [June 1943])-di 2 juan di 2 qi (min 
guo 34 nian 10 yue [Oct. 1945]).
v.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corporation,
1983. 6 microfiches ; 11 x 15 cm.
Literature -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
4527.
¤¤°ê°]¶T³ø = ZHONGGUO CAI MAO BAO = CHINA FINANCE AND TRADE JOURNAL [MICROFORM]. 
Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si,
Di 262 hao (1 Jan. 1981)-di 573 hao (Dec. 1982).
Microfilm reels.
Microreproduction. Originally published three times weekly : Beijing : 
Zhongguo cai mao bao, 1981-1982.
China -- Economic conditions -- 1976-  -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6136. ¤¤°êªk¨î³ø = ZHONGGUO FA ZHI BAO [MICROFORM] = ZHONGGUO FAZHIBAO.
[Peking] : Zhongguo fa zhi bao she, 1980-1987.
-di 1038 qi (1987 nian 12 yue 31 ri). 
Began in Aug. 1980.
v. : ill. ; 38-55 cm.
Daily (except Sun.), July 1 1986-1987.
Three no. a week, 1984-June 30, 1986.
Weekly, 1981-1983.
Description based on: Di 23 qi (1981 nian 1 yue s ri); title from caption.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si. 
microfilm reels.
Law -- China -- Periodicals.
Law enforcement -- China -- Periodicals.
Justice, Administration of -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6138.
¤¤°ê¦@²£ÄҲĤ»¦¸¥þ°ê¤j·|ij¨M®×
ZHONGGUO GONG CHAN DANG DI LIU CI QUAN GUO DA HUI YI JUE AN [MICROFORM]. 
[China : s.n.], 1928.
272 p.
Microfilm. Palo Alto, Calif. : Stanford University, Hoover Institution, 
[1966?]. 1 reel ; 35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- Party work.
Communism -- China.
LOCATION = mbamo. 
5496.
¤¤°ê¦@²£ÐÞ¾ú¥v²½s
ZHONGGUO GONG CHAN DANG LI SHI JIAN BIAN [MICROFORM] / WANG SHI [... ET 
AL.] BIAN ZHU.
Shanghai : Ren min chu ban she, 1958.
6, 302 p. ; 20 cm.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- History.
LOCATION = mbamo. 
5495.
¤¤°ê¦@²£ÄÒ¯P¤h¶Ç
ZHONGGUO GONG CHAN DANG LIE SHI ZHUAN [MICROFORM] / HUA YINGSHEN BIAN ZHU.
Beijing : Qing nian chu ban she, 1951.
260 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel; 35 mm.
Zhongguo gong chan dang -- Biography.
LOCATION = mbamo. 
5494. 


¤¤°ê¥j¨å¤å¾Çµû¡²¸ê®Æ¯Á¤Þ
ZHONGGUO GU DIAN WEN XUE PING LUN ZI LIAO SUO YIN [MICROFORM] / FUJIAN SHI 
FAN XUE YUAN ZHONG WEN XI ZHONGGUO GU DIAN WEN XUE JIAO YAN ZU ZI LIAO SHI 
BIAN.
Fuzhou : Fujian ren min jiao yu chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian
fa xing, 1962.
10, 147 p.
Microfiche title in pinyin: Zhongguo gudian wenxue pinlun [sic] ziliao 
suoyin.
Microfiche title also in English: Index to critical materials on classical 
Chinese literature.
Microfiche. Beijing, China : China National Microforms Import & Export 
Corp., [1985?]. 2 microfiches ; 11 x 15 cm.
Chinese literature -- Bibliography.
LOCATION = mbamf. 
5385.
¤¤°ê°ê¥ÁÄÒ¦~Ų = ZHONGGUO GUO MIN DANG NIAN JIAN [MICROFORM]. 
[s.l. : s.n.]. 
2 microfilm reels.
LOCATION = mbamo. 
4518.
¤¤°ê¬õ­xªº¤Q¦~ = ZHONGGUO HONG JUN DE SHI NIAN [MICROFORM] / XU ZONGZE BIAN ZHU.
Beijing : Xuan wen shu dian, 1951.
99 p. ; 18 cm.
Bibliography: p. 97-98.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966, 1 microfilm reel ; 35 mm.
Zhongguo gong nong hong jun -- History.
LOCATION = mbamo. 
5493.
¤¤°ê±Ð¨|³ø = ZHONGGUO JIAO YU BAO [MICROFORM] = ZHONGGUO JIAOYU BAO.
Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si.
7 July 1983-. Cf. Zhongguo bao kan da quan.
microfilm reels.
Microreproduction. Originally published three times a week: Beijing : 
Zhongguo jiao yu bao.
Description based on: Di 335 hao (1 Jan. 1983). 
Education -- China -- Periodicals.
LOCATION = meaef. 
9986 C564. 
LOCATION = mbamo. 
6137.
ZHONGGUO JIAO YU BAO = ZHONGGUO JIAO YU BAO [MICROFORM] = ZHONGGUO JIAOYU BAO.
Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si.
7 July 1983-. Cf. Zhongguo bao kan da quan.
microfilm reels.
Microreproduction. Originally published three times a week: Beijing : 
Zhongguo jiao yu bao.
Description based on: Di 335 hao (1 Jan. 1983). 
Education -- China -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
6137. 
LOCATION = meaef. 
9986 C564. ¤¤°êª÷¿Ä = ZHONGGUO JIN RONG [MICROFORM].
Beijing.
No. 40-65 (1959)-no. 66-74, 79-86, 89-92 (1960).
1 microfilm reel ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
LOCATION = mbamo. 
4514.
¤¤°ê¸gÀÙ = ZHONGGUO JING JI [MICROFORM]= CHINESE ECONOMICS.
[Shanghai] : [Shen zhou guo guang chu ban she], 1933-1937.
5 v.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d. 
5 microfilm reels ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274.
¤¤°ê¯d¬ü¾Ç¥Í¤ë³ø = ZHONGGUO LIU MEI XUE SHENG YUE BAO [MICROFORM].
New York, Chinese Students{226} Alliance in the U. S. A.
1905-1931.
v.
Monthly.
Microfilm. Washington, Center for Chinese Research Materials, A.R.L. 1973. 
reels. 35 mm.
Chinese -- United States -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4502.
¤¤°ê¥Á¥D¦P·ù·§ = ZHONGGUO MIN ZHU TONG MENG GAI KUANG [MICROFORM].
[S.l.] : Tong yi chu ban she, 1947?
p.
Chinese microfilm.
Microfilm. [Stanford, Calif.] : Stanford University Photographic Dept., 
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, 196-?] 1 microfilm reel ;
35 mm.
LOCATION = mbamo. 
5497.
¤¤°ê¤º¹õ = ZHONGGUO NEI MU [MICROFORM]. DI 1 JI : YI BAI BA SHI DU DA ZHUAN BIAN / LIN
ZHEN ZHU.
Shanghai : Xin wen za zhi chu ban she, Min guo 37 [1948]. 
2, 46 p. ; 18 cm.
No more published?
Microfilm. [Stanford, Calif.] : Stanford University Photographic Dept., 
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, 197-?] 1 microfilm reel ;
35 mm.
China -- Politics and government -- 1945-1949.
LOCATION = mbamo. 
5498. ¤¤°ê»´¤u·~ = ZHONGGUO QING GONG YE [MICROFORM].
Beijing : Qing gong ye chu ban she,
No. 19-24 & index (1959)-No. 1-12 (1960)-No. 7, 10-12 (1961)-No. 8, 10-11 
(1962)-No. 4-5, 7, 9 (1963).
Publication began in Oct. 1950.
Semimonthly, 1954-1960.
Monthly, 1950-53, 1961-1963.
Edited by Zhonghua ren min gong he guo qing gong ye bu.
Publication suspended Feb.-Apr., Aug.-Sept. 1952.
Microfilm. <Nuo. 19-24, 1959-Nuo. 9, 1963:[lack some issues] Washington, 
D.C., Library of congress, Photoduplication Service. 3 reels. 35 mm.
China -- Industries -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4515.
¤¤°ê«C¦~ = ZHONGGUO QING NIAN [MICROFORM].
Beijing.
No. 19 (Oct. 1959)-no. 24 (Dec. 1963). 
2 microfilm reels ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
Zhongguo gong chan dang -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4516.
¤¤°ê«C¦~ = ZHONGGUO QING NIAN  [MICROFORM] = CHINESE YOUTH, SHANGHAI.
[Shanghai] : [Zhongguo qing nian she], 1923-1927.
3 v.
weekly.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d. 
3 microfilm reels ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274.
¤¤°ê«C¦~ = ZHONGGUO QING NIAN  [MICROFORM] = CHINESE YOUTH, YANAN.
[Yanan] : [Zhongguo qing nian she],  1939-1941.
2 v.
semi-monthly.
Microfilm. Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si, n.d. 
2 microfilm reels ; 35 mm.
LOCATION = mbamo. 
6274.
¤¤°ê«C¦~¶×¥Z = ZHONGGUO QING NIAN HUI KAN [MICROFORM]. 
Shanghai : Zhongguo qing nian she,
3 microfilm reels.
LOCATION = mbamo. 
4517.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¹ï¥~¶T©ö = ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO DUI WAI MAO YI [MICROFORM].
Beijing.
No. 3-4 & index to no. 1-4 (whole no. 8-9) (1959)-no. 1-3 (whole no. 10-12)
(1960)-no. 1-4 (whole no. 13-16) (1961)-no. 1-4 (whole no. 17-20) (1962).
1 microfilm reel ; mm.
Microfilm. Library of Congress Photoduplication Service. Positive.
Foreign trade promotion -- China -- Periodicals.
China -- Commerce -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4513.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê°ê°È°|¤½³ø
ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO GUO WU YUAN GONG BAO [MICROFORM]. 
[Beijing] : Zhonghua ren min gong he guo guo wu yuan ban gong ting.
v.
No.328 - 347.
Microfiche. Beijing : China National Microforms Import & Export Corp. 8 
microfiches ; 11 x 15 cm.
Delegated legislation -- China -- Periodicals.
China -- Politics and government -- 1949- -- Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
5390.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¥þ°ê¤H¥Á¥Nªí¤j·|±`°È©e­û·|¤½³ø
ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO QUAN GUO REN MIN DAI BIAO DA HUI CHANG WU WEI 
YUAN HUI GONG BAO  [MICROFORM]. 
Beijing : Zhonghua ren min gong he guo quan guo ren min dai biao da hui 
chang wu wei yuan hui ban gong ting,
Began in 1957.
v. ; 26 cm.
Microform. 1959-1963. 1 microform reel.
China. Quan guo ren min dai biao da hui.  Chang wu wei yuan hui -- 
Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4512.
¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¥þ°ê¤H¥Á¥Nªí¤j·|±`°È©e­û·|¤½³ø
ZHONGHUA REN MIN GONG HE GUO QUAN GUO REN MIN DAI BIAO DA HUI CHANG WU WEI 
YUAN HUI GONG BAO.
Beijing : Zhonghua ren min gong he guo quan guo ren min dai biao da hui 
chang wu wei yuan hui ban gong ting,
Began in 1957.
v. ; 26 cm.
Description based on: Di 19 hao (1958 nian 1 yue 10 ri); title from cover.
Issues for <1994-> designated by year and number; i.e. <1994, no. 1->
China. Quan guo ren min dai biao da hui.  Chang wu wei yuan hui -- 
Periodicals.
LOCATION = mbamf. 
5393.
©P³ø = ZHOU BAO [MICROFORM]. 
Shanghai : Zhou bao she, 1945-1946.
Di 1 qi (1945 nian 9 yue [Sep. 1945]) - Di 50 qi (1946 nian 8 yue [Aug. 
1946]). 
50 nos. : ill. ; 26 cm.
Weekly.
Microfilm?
China -- Politics and government, 1912-1949 -- Periodicals.
LOCATION = mbamo. 
4507.
¦Û¥ÑÂO®Ñ = ZI YOU CONG SHU [MICROFORM]. 
Shanghai : Shanghai zi you shu dian, 1928.
Di 1 zhong. Kelupaotejin xue shuo gai yao.-- Di 2 zhong. Su e ge ming can 
shi.-- Di 3 zhong. Ge ming zhi lu.-- Di 4 zhong. Ge ming de xian qu.-- Di 5
Zhong. Makesi zhu yi de po chan.
Microfilm. [Michigan] : The University of Michigan library, 1970 1 
microfilm reel ; 35 mm.
Anarchism.
LOCATION = mbamo. 
5512. ¦Û¥Ñ½Í(¤W®ü) = ZI YOU TAN (SHANGHAI)  [MICROFORM]/ XIANG MEILI BIAN.
Shanghai : Zi you tan kan she, 1938-1939.
No.1(Sep.1938)-No.7(Mar.1939). 
v.
Monthly.
Microfilm. Sep.1938-Mar.1939. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen 
xian suo wei zhong xin, n.d 1 reel; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6255.
²Õ©² ÁÙ³£ ¨¥½×¶° = ZU FU HUAN DU YAN LUN JI [MICROFORM] / WANG ZHAOMING ZHUAN.
[Guangzhou] : Zhongguo guo min dang Guangdong sheng zhi xing wei yuan hui, 
Min guo 29 [1940].
44 p.
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel. 35 mm.
China (National Government, 1940-1945).
LOCATION = mbamo. 
5555.
²Õ´°_¨Ó¡G °¢¥Ì¹ç¡A®Ê¸kÃä°ÏÃö©ó¥Í²£¹B°Êªº¤åÄm
ZU ZHI QI LAI : SHAN GAN NING, JIN SUI BIAN QU GUAN YU SHENG CHAN YUN DONG 
DE WEN XIAN [MICROFORM] / MAO ZEDONG DENG ZHU.
[S.l.] : Zhong gong Jin Sui fen ju, min guo 33 [1944]. 
337 p.
"Yuan zai Jie fang ri bao ji Kang zhan ri bao". 
Microfilm. Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University 
Libraries, 1966. 1 microfilm reel. 35 mm.
Shan Gan Ning bian qu (China). 
Jin Sui bian qu (China). 
LOCATION = mbamo. 
5554.
³ÌªñÂø»x­n¥Ø¯Á¤Þ(¤W®ü)
ZUI JIN ZA ZHI YAO MU SUO YIN (SHANGHAI)  [MICROFORM] / SHANGHAI REN WEN 
YUE KAN SHE.
Shanghai : Shanghai ren wen yue kan she, 1930-1936.
Di 1 Quan, v. 1-v. 4 (1930-[?]); Di 2 Quan, v. 5-v.7 (1933-1936). 
v.
Microfilm. 1930-1936. Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo 
wei zhong xin, n.d 2 reels; 16 mm.
LOCATION = mbamo. 
6254.
Back to Top

white space 


© The University of Melbourne 1994-1999. Disclaimer and Copyright Information. 

Created: 5th July 1999
Last modified: 23rd July 1999
Authorised by: Mary Coghlan, Information Services
Maintained by: Bick-har Yeung
Copyright © 1999 The University of Melbourne